Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
159 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-28 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.44:631.53.02 (1)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (687)
Агротехника (946)
SM ISO690:2012
ДЯГИЛЕВА, А.; ТУМАНОВА, Лидия; МИТИН, Валентин; ГРЭЖДИЕРУ, Кристина. Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 42-45. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.10
CZU: 632.44:631.53.02

Pag. 42-45

Дягилева А., Туманова Лидия, Митин Валентин, Грэждиеру Кристина
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Proiect:
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

In this paper the results of molecular diagnostics of Fusarium spp. and Alternaria spp. in bell pep-per and eggplant seeds of local genotypes at different time points of storage are presented. The diagnos-tics was effectuated using nested-PCR protocol with genus-specific and species-specific primers to F. ox-ysporum, F. solani, F. nivale, F. equiseti, F. culmorum, F. verticillioides, F. avenaceum, A. alternata, and A. solani. In the samples of studied bell pepper and eggplant genotypes A. alternata was found. In egg-plant seeds certain species of Fusarium spp. were identified.

Cuvinte-cheie
PCR, Solanum melongena, Capsicum annuum, Fusarium, Alternaria

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-139462</doi_batch_id>
<timestamp>1652719038</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-56-912-5</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Идентификация <em>Fusarium spp</em>. и <em>Alternaria spp</em>. в семенах некоторых овощных культур</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Deaghileva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Tumanova</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Mitin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Grăjdieru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>42</first_page>
<last_page>45</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.53040/gppb7.2021.10</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>