Обмеження права на укладення шлюбу осіб, які не здатні до вчинення юридичних дій
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
270 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-03 19:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.12-053 (2)
Общая часть гражданского права (245)
SM ISO690:2012
KOJEVNIKOVA, Viktoria. Обмеження права на укладення шлюбу осіб, які не здатні до вчинення юридичних дій. In: Supremația Dreptului, 2017, nr. 3, pp. 140-143. ISSN 2345-1971.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Supremația Dreptului
Numărul 3 / 2017 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128

Обмеження права на укладення шлюбу осіб, які не здатні до вчинення юридичних дій

CZU: 347.12-053

Pag. 140-143

Kojevnikova Viktoria
 
Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины
 
 
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2021


Rezumat

The article is devoted present incurrent legislation of Ukraine limitation of right to marriage with an incompetent person in a family low right can not manage them on legal registration of marriage. Argued what limitation is relat

В статье исследуется имеющееся в действующим законодательстве Украины ограничение права субъекта, семейных правоотношений, который не отдает отчет своим юридическим действиям и не способен руководить ими на правовую регистрацию брака. Аргументируеться, що такое ограничение, являеться относительным.

Articolul examinează restricțiile subiectului unor relații de familie, existente în legislația actuală a Ucrainei, care nu conștientizează acțiunile sale legale și nu este în măsură să gestioneze cu ei pentru înregistrarea legală a căsătoriei. Se motivează faptul ca o astfel de restricție ar fi una relativă.

Cuvinte-cheie
Limitation of right, incompetent person, a capable person limits, legal value of actions, person, restriction of law, prohibition, exercise of law, legal value of actions, realization equitable right,

ограничение права, лицо недееспособное, ограничено дееспособное, субъект семейных правоотношений, относильноное ограничение, юридическое значение действий, осуществление субъективного права,

restricții legale, persoană incapabilă, limitat în acțiuni, subiectul unor relații de familie, restricție relativă, semnifi cație juridică a acțiunilor, aplicarea drepturilor subiective