Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
195 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-19 01:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
638.165.8:581.331.2(478) (1)
Разведение и содержание насекомых и прочих членистоногих (129)
Эмбриология растений (11)
SM ISO690:2012
CHIRSANOVA, Aurica; CAPCANARI, Tatiana; BOIŞTEAN, Alina. Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova. In: Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, pp. 175-186. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2021.28(3).14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova

Profilul palinologic, fizico-chimic și a substanțelor biologic active din unele tipuri de miere din Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(3).14
CZU: 638.165.8:581.331.2(478)

Pag. 175-186

Chirsanova Aurica, Capcanari Tatiana, Boiştean Alina
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021


Rezumat

Three types of monofloral honey (rapeseed honey, buckwheat and lavender) from the Republic of Moldova were analyzed. The results of the palynological analysis showed that the samples had a dominant type of pollen (at least 45%). In the case of lavender honey, the pollen of the plant Lavandula angustifolia is present in an average value of 74.83 ± 0.3; in rapeseed honey - Brassica napus and for buckwheat honey -Fagopyrum esculentum in average values as follows: 56.07 ± 0.3 and 68.08 ± 0.2% respectively. The study of the content of biologically active substances showed that buckwheat honey is the richest in polyphenols (9.00 ± 0.11 mg gallic acid / kg) and carotenoids (4.24 ± 0.57 mg βcarotE / kg), and maximum content of flavonoids is in rapeseed honey (4.52 ± 0.28 mg catechin / kg). Thus, the obtained results confirm that the honey from the Republic of Moldova falls within the limits recommended by the international regulation assuming adequate working conditions, handling, collection and storage of honey by beekeepers from the Republic of Moldova.

Au fost analizate trei tipuri de miere monoflorală (miere de rapiță, hrișcă și lavandă) din Republica Moldova. Rezultatele analizei palinologice au arătat că probele au avut un tip de polen dominant (cel puțin 45%). În cazul mierii de lavandă este prezent polenul plantei Lavandula angustifolia în valoare medie de 74,83±0,3; în mierea de rapiță - Brassica napus și pentru mierea de hrișcă -Fagopyrum esculentum în valori medii după cum urmează: 56,07±0,3 și 68,08±0,2 % respectiv. Studiul conținutului substanțelor biologic active a arătat că mierea de hrișcă este cea mai bogată în polifenoli (9,00±0,11 mg gallic acid/kg) și caratenoide (4,24 ± 0,57 mg βcarotE/kg), iar conținut maximal de flavanoide este în mierea de rapiță (4,52 ± 0,28 mg catechin/kg). Astfel, rezultatele obținute confirmă că mierea din Republica Moldova se încadrează în limitele recomandate de reglementarea internațională presupunând condiții adecvate de lucru, de manipulare, colectare și depozitare a mierii de către apicultorii din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie
honey, palynological analysis, physico-chemical properties, biologically active substances,

miere, analiză palinologică, proprietăţi fizico-chimice, substanţe biologic active

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-138554</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-09-17</cfResPublDate>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>175</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3474</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138554</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>honey; palynological analysis; physico-chemical properties; biologically active substances; miere; analiză palinologică; proprietăţi fizico-chimice; substanţe biologic active</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Three types of monofloral honey (rapeseed honey, buckwheat and lavender) from the Republic of Moldova were analyzed. The results of the palynological analysis showed that the samples had a dominant type of pollen (at least 45%). In the case of lavender honey, the pollen of the plant Lavandula angustifolia is present in an average value of 74.83 &plusmn; 0.3; in rapeseed honey - Brassica napus and for buckwheat honey -Fagopyrum esculentum in average values as follows: 56.07 &plusmn; 0.3 and 68.08 &plusmn; 0.2% respectively. The study of the content of biologically active substances showed that buckwheat honey is the richest in polyphenols (9.00 &plusmn; 0.11 mg gallic acid / kg) and carotenoids (4.24 &plusmn; 0.57 mg &beta;carotE / kg), and maximum content of flavonoids is in rapeseed honey (4.52 &plusmn; 0.28 mg catechin / kg). Thus, the obtained results confirm that the honey from the Republic of Moldova falls within the limits recommended by the international regulation assuming adequate working conditions, handling, collection and storage of honey by beekeepers from the Republic of Moldova.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Au fost analizate trei tipuri de miere monoflorală (miere de rapiță, hrișcă și lavandă) din Republica Moldova. Rezultatele analizei palinologice au arătat că probele au avut un tip de polen dominant (cel puțin 45%). &Icirc;n cazul mierii de lavandă este prezent polenul plantei Lavandula angustifolia &icirc;n valoare medie de 74,83&plusmn;0,3; &icirc;n mierea de rapiță - Brassica napus și pentru mierea de hrișcă -Fagopyrum esculentum &icirc;n valori medii după cum urmează: 56,07&plusmn;0,3 și 68,08&plusmn;0,2 % respectiv. Studiul conținutului substanțelor biologic active a arătat că mierea de hrișcă este cea mai bogată &icirc;n polifenoli (9,00&plusmn;0,11 mg gallic acid/kg) și caratenoide (4,24 &plusmn; 0,57 mg &beta;carotE/kg), iar conținut maximal de flavanoide este &icirc;n mierea de rapiță (4,52 &plusmn; 0,28 mg catechin/kg). Astfel, rezultatele obținute confirmă că mierea din Republica Moldova se &icirc;ncadrează &icirc;n limitele recomandate de reglementarea internațională presupun&acirc;nd condiții adecvate de lucru, de manipulare, colectare și depozitare a mierii de către apicultorii din Republica Moldova.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1198</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-26769</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-38520</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-138554</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52326/jes.utm.2021.28(3).14</cfFedId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1198</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1198-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chirsanova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Aurica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-26769</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-26769-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Capcanari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-38520</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-38520-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Boiştean</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>