Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
351 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-11 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02 (1278)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1168)
SM ISO690:2012
ARŞER, Ana, ORNOVEŢCHII, Tatiana. Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului : superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 1, 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2016, Ediția 1, pp. 5-8. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1, 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
1, Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată

CZU: 37.02

Pag. 5-8

Arşer Ana, Ornoveţchii Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2021


Rezumat

Noile tehnologii ale formării – resursele multimedia – constituie în prezent un element de neînlocuit, o tendinţă atractivă şi un deziderat pentru eficientizarea strategiilor de predare-învăţare. Site-urile, softurile educaţionale asigură profesorilor multiple opţiuni de selectare a conţinuturilor pentru ghidarea şi motivarea grupului în care lucrează, iar studenţilor – deprinderi de muncă intelectuală independentă, care implică observarea, descoperirea, comparaţia şi selectarea informaţiei. Posibilităţile oferite de site-ul TV5 Monde, de manualele on-line gen Français facile, de numeroasele resurse (site-uri de specialitate, dicţionare, enciclopedii) permit o formare personalizată, dar şi perfecţionarea competenţelor de înţelegere şi exprimare scrisă şi orală în limba franceză. Astfel, resursele vizate devin relevante pentru proiectarea unui eseu, a unei sinteze sau la realizarea portofoliilor, asigurând, la final, evaluarea şi autoevaluarea.

Cuvinte-cheie
TICE, enseignement, apprentissage, méthodes, Cooperation