Cofuncționarea binomului interdiscursivitate – intertextualitate în lingvistica modernă
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
204 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-31 22:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'1 (112)
Языкознание и языки. Лингвистика (4585)
SM ISO690:2012
ROŞCOVAN, Nina. Cofuncționarea binomului interdiscursivitate – intertextualitate în lingvistica modernă. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului : superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 2, 18 martie 2017, Chişinău. Chişinău: USM, 2017, Ediția 2, pp. 136-140. ISBN 978-9975-56-433-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2, 2017
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
2, Chişinău, Moldova, 18 martie 2017

Cofuncționarea binomului interdiscursivitate – intertextualitate în lingvistica modernă

CZU: 81'1

Pag. 136-140

Roşcovan Nina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2021


Rezumat

A vorbi despre discurs înseamnă a considera situaţia de enunţare-interacţiune în unicitatea şi interdiscursivitatea în care se încadrează fiecare text în parte. Fenomenul interdiscursivității există în numeroase forme, iar modalitățile de interpretare variază mult de la cercetător la cercetător. În acest context, aplicațiile analitice ale intertextualității ar trebui să păstreze și să fructifice energia dialogismului, pentru că, în ciuda postulării repetate a impersonalității creatoare, scriitorii moderniști includ în textul propriu alteritatea textuală cu conștiința că se angajează astfel și în relații interpersonale cu precursorii sau contemporanii.

Cuvinte-cheie
Cofuncționarea binomului interdiscursivitate – intertextualitate în lingvistica modernă