Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
782 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-29 12:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'374.2:373.46:61 (1)
Балканские романские языки (1464)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2097)
Mедицинские науки (11198)
SM ISO690:2012
MINCU, Eugenia. Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 111-118. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia

Mythological References of Greek and Latin Doublets and Terminology

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).12
CZU: 811.135.1'374.2:373.46:61

Pag. 111-118

Mincu Eugenia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

The investigation of the process of establishing the Greco-Latin doublets implies the presence of mythological sources, which offer elucidations from the origin and are important in their semantic-functional design. In this article, we propose the analysis of the Greek-Latin doublet < lat. umbilicus, i, m and < gr. omphalos, es, f „umbilical” (national and international dimensions), a representative doublet in medical terminology, but also modestly productive. Each of the components of the doublet requires personalized investigations (diachronic, synchronic aspects): the Latin component is included in the fundamental vocabulary of the Romanian languages (national terminology); Greek component – in the mass of vocabulary (international terminology). Neological lexical creations (formed on the basis of Greco-Latin doublets) correspond to a universal dimension of the conscious creativity of scientists and denominate specialized medical knowledge.

Investigarea procesului de stabilire a dubletelor greco-latine presupune prezența surselor mitologice, care oferă elucidări ab origine și sunt puncte de reper în proiectarea semantico-funcțională a acestora. În prezentul articol propunem analiza dubletului greco-latin < lat. umbilicus, i, m și < gr. omphalos, es, f „ombilic” (dimensiunile național și internațional), un dublet reprezentativ în terminologia medicală, dar, totodată, modest productiv. Fiecare dintre componentele dubletului solicită investigaţii (aspecte diacronic, sincronic) personalizate: componenta latină se include în vocabularul fundamental al limbii române (terminologia națională); componenta greacă – în masa vocabularului (terminologia internațională). Creaţiile lexicale neologice (formate în baza dubletelor greco-latine) corespund unei dimensiuni universale a creativităţii conştiente a savanţilor şi denumesc cunoştinţe specializate medicale.

Cuvinte-cheie
Greek-Latin doublet, mythology, lexical creations, terminology, medicine,

dublet greco-latin, mitologie, creații lexicale, terminologie, medicină

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-136954</doi_batch_id>
<timestamp>1716176938</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>2(314)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Eugenia</given_name>
<surname>Mincu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>111</first_page>
<last_page>118</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52505/1857-4300.2021.2(314).12</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>