Determinarea parametrilor fizico-chimici a fenoxitiazolcloralului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
261 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-06 02:06
SM ISO690:2012
BUTESCU, Olga, DOROȘCHEVICI, Alina. Determinarea parametrilor fizico-chimici a fenoxitiazolcloralului. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 292. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Determinarea parametrilor fizico-chimici a fenoxitiazolcloralului

Determination of physicochemical parameters of the phenoxythiazolchloralum


Pag. 292-292

Butescu Olga, Doroșchevici Alina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 august 2021


Rezumat

Introducere. Tuberculoza este o problemă umană serioasă, asociată cu o mortalitate înaltă, iar tratamentul maladiei s-a dezvoltat foarte puțin pe parcursul anilor. Acest fapt determină un interes continuu în sinteza, analiza şi standardizarea preparatelor antimicobacteriene. Scopul lucrării. Analiza calitativă a Fenoxitiazolcloraluluit obţinut prin sinteză originală. Material şi metode. Obiectul cercetării a fost fenoxitiazolcloralului, sintetizat în cadrul Laboratorului de sinteză organică Institutului de Chimie, Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Aparataj utilizat: spectrofotometru UV (Agilent 8453); balanța electronică (OHAUS); aparat pentru determinarea punctului de topire. Rezultate. Punctul de topire a fenoxitiazolcloralului în substanță a constituit 175,2°C. S-au realizat reacții analitice ce au confirmat identitatea fenoxitiazolcloralului. A fost analizat spectrul de absorbție cu ajutorul spectrofotometrului UV, cu evidențierea maximelor de absorbție. De asemenea au fost analizate 5 soluții etanolice cu concentrații diferite, ceea ce a permis de a face concluzii despre corelarea absorbanței cu concentrația soluției analizate. Concluzii. În cadrul studiului au fost cercetați unii parametri calitativi ai fenoxitiazolcloralului. Rezultatele obținute pot fi incluse în specificaţiile tehnice de normare a calităţii fenoxitiazolcloralului.

Introduction. Tuberculosis is a serious human problem associated with high mortality and the treatment of this disease was developed very little over the years. This leads to a continued interest in the synthesis, analysis and standardization of antimycobacterial preparations. Objective of the study. Qualitative analysis of the phenoxythiazolchloralum obtained by original synthesis. Material and methods. The object of the research was phenoxythiazolchloralum, synthesized in the synthetic organic laboratory of the Chemistry Institute, Sciences Academy of Moldova. Gear used: UV spectrophotometer (Agilent 8453); electronic balance (Ohaus); device for determining the melting point. Results. The melting point of the substance phenoxythiazolchloralum was 175.2°C. Were performed analytical reactions which confirmed the identity of the phenoxythiazolchloralum. It was analyzed that the absorption spectrum using UV spectrophotometer is highlighting maximum absorption. As well, were analyzed five ethanol solutions with different concentrations, which allowed to make conclusions about the absorbance correlation with the concentration of the analyzed solution. Conclusions. In the study were investigated some quality parameters of phenoxythiazolchloralum. The obtained results can be included in the technical specifications for quality standardization of the phenoxythiazolchloralum.

Cuvinte-cheie
derivaţi de 5-aril-2-tio-1, 3, 4-oxadiazol, fenoxitiazolcloral, spectrofotometrie UV,

derivatives of 5-aryl-2-thio-1, 3, 4-oxadiazole, phenoxythiazolchloralum, UV spectrophotometry

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Butescu, O.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Doroșchevici, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Determinarea parametrilor fizico-chimici a  fenoxitiazolcloralului</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3168-4-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>derivaţi de 5-aril-2-tio-1</subject>
<subject>3</subject>
<subject>4-oxadiazol</subject>
<subject>fenoxitiazolcloral</subject>
<subject>spectrofotometrie UV</subject>
<subject>derivatives of 5-aryl-2-thio-1</subject>
<subject>3</subject>
<subject>4-oxadiazole</subject>
<subject>phenoxythiazolchloralum</subject>
<subject>UV
spectrophotometry</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Introducere. Tuberculoza este o problemă umană serioasă, asociată cu o mortalitate &icirc;naltă, iar tratamentul maladiei s-a dezvoltat foarte puțin pe parcursul anilor. Acest fapt determină un interes continuu &icirc;n sinteza, analiza şi standardizarea preparatelor antimicobacteriene. Scopul lucrării. Analiza calitativă a Fenoxitiazolcloraluluit obţinut prin sinteză originală. Material şi metode. Obiectul cercetării a fost fenoxitiazolcloralului, sintetizat &icirc;n cadrul Laboratorului de sinteză organică Institutului de Chimie, Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Aparataj utilizat: spectrofotometru UV (Agilent 8453); balanța electronică (OHAUS); aparat pentru determinarea punctului de topire. Rezultate. Punctul de topire a fenoxitiazolcloralului &icirc;n substanță a constituit 175,2&deg;C. S-au realizat reacții analitice ce au confirmat identitatea fenoxitiazolcloralului. A fost analizat spectrul de absorbție cu ajutorul spectrofotometrului UV, cu evidențierea maximelor de absorbție. De asemenea au fost analizate 5 soluții etanolice cu concentrații diferite, ceea ce a permis de a face concluzii despre corelarea absorbanței cu concentrația soluției analizate. Concluzii. &Icirc;n cadrul studiului au fost cercetați unii parametri calitativi ai fenoxitiazolcloralului. Rezultatele obținute pot fi incluse &icirc;n specificaţiile tehnice de normare a calităţii fenoxitiazolcloralului.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Introduction. Tuberculosis is a serious human problem associated with high mortality and the treatment of this disease was developed very little over the years. This leads to a continued interest in the synthesis, analysis and standardization of antimycobacterial preparations. Objective of the study. Qualitative analysis of the phenoxythiazolchloralum obtained by original synthesis. Material and methods. The object of the research was phenoxythiazolchloralum, synthesized in the synthetic organic laboratory of the Chemistry Institute, Sciences Academy of Moldova. Gear used: UV spectrophotometer (Agilent 8453); electronic balance (Ohaus); device for determining the melting point. Results. The melting point of the substance phenoxythiazolchloralum was 175.2&deg;C. Were performed analytical reactions which confirmed the identity of the phenoxythiazolchloralum. It was analyzed that the absorption spectrum using UV spectrophotometer is highlighting maximum absorption. As well, were analyzed five ethanol solutions with different concentrations, which allowed to make conclusions about the absorbance correlation with the concentration of the analyzed solution. Conclusions. In the study were investigated some quality parameters of phenoxythiazolchloralum. The obtained results can be included in the technical specifications for quality standardization of the phenoxythiazolchloralum.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>