Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra nivelului de citokine în normă şi astmul bronşic asociat
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
480 0
SM ISO690:2012
MIHALCIUC, Olga. Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra nivelului de citokine în normă şi astmul bronşic asociat. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 27. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra nivelului de citokine în normă şi astmul bronşic asociat

Modification of cytokines level in norm and associated asthma by influence of sulfated polysaccharides


Pag. 27-27

Mihalciuc Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Introducere. Inflamația este considerată un mecanism universal al leziunilor celulare la nivel membranar în condiţiile diverselor patologii, inclusiv, în astmul bronşic (AB), iar mecanismele ei imunobiochimice, precum şi influența unor compuşi biologic activi (CBA) asupra AB rămân până în prezent insuficient studiate. Scopul lucrării. Constă în elucidarea modificărilor citokinelor pro- şi antiinflamatorii în AB, precum şi influenţa polizaharidelor sulfatate de origine cianobacteriană. Material şi metode. În astmul bronşic s-au determinat citokinele – IL-4, IL-6, IL-10, TNF-a şi TGF1b. Medicaţia AB a fost efectuată prin utilizarea polizaharidelor sulfatate de origine cianobacteriană – PSS. Rezultate. AB induce creşterea conţinutului de citokine proinflamatorii – IL-6 şi TNF-a şi diminuarea nivelului celor antiinflamatiorii – IL-10 şi TGF-b în AB sever faţă de indicii de referinţă. Medicaţia cu PSS contribuie la normalizarea conţinutului de IL-6 şi a valorilor TGF-b, totodată, concentrația TNF-a scade cu 40-50% față de valorile referențiale. Concluzii. PSS influenţează pozitiv asupra modificărilor citokinelor pro- şi antiinflamatorii, fapt ce confirmă oportunitatea utilizării lor la elaborarea unor noi strategii terapeutice în AB.

Introduction. Inflammation is considered to be an universal mechanism of cellular damage at membrane level under various pathologies, including those with bronchial asthma (BA) but its pathogenetic role and influence of biologically active compounds (BAC) on BA so far remain understudied. Objective of the study. To elucidate the changes of pro- and anti-inflammatory cytokines in asthma and under influence of cyanobacterial sulfated polysaccharides. Material and methods. In bronchial asthma were determined the cytokines – IL-4, IL-6, IL-10, TNFα and TGF-1b. Medication of BA was performed using cyanobacterial sulfated polysaccharides. Results. BA cause increasing of proinflammatory cytokines – IL-6 and TNF-α and reduced levels of antiinflammatory – IL-10 and TGF-b in severe BA compared with the reference indices. The treatment with cyanobacterial sulfated polysaccharides helps to restore the values of IL-6 and TGF-b, at the same time, the concentration of TNF-α was suppressed by 40%-50% compared to referential values. Conclusions. Cyanobacterial sulfated polysaccharides positively influences pro- and antiinflammatory cytokines, which confirms their suitability for use in elaboration of new therapeutic strategies in the BA.

Cuvinte-cheie
Astm bronşic, polizaharide sulfatate, citokine pro-, anti-inflamatorii,

bronchial asthma, sulfated polysaccharides, pro- and anti-inflammatory cytokines