Call technology in teaching english language
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
451 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-08 13:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111:004 (5)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1259)
Английский язык (700)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4318)
SM ISO690:2012
CHUGUNOVA, N.. Call technology in teaching english language. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, Ediția 3, pp. 48-51. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Call technology in teaching english language

CZU: 37.02:811.111:004

Pag. 48-51

Chugunova N.
 
Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov
 
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

This paper is about new technology of teaching foreign language; about added possibilities, computer-mediated or computer-generated communication which have changed the idea of interaction that is shaped by direct human-human interaction.

Cuvinte-cheie
computer, technology, communication, interaction

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Call technology in teaching english language">
<meta name="citation_author" content="Chugunova N.">
<meta name="citation_publication_date" content="2018">
<meta name="citation_collection_title" content="Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 3">
<meta name="citation_firstpage" content="48">
<meta name="citation_lastpage" content="51">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/48-51_40.pdf">