Call technology in teaching english language
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
145 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-08 13:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111:004 (4)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (959)
Английский язык (553)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (3317)
SM ISO690:2012
CHUGUNOVA, N.. Call technology in teaching english language. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 48-51. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Call technology in teaching english language

CZU: 37.02:811.111:004

Pag. 48-51

Chugunova N.
 
Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

This paper is about new technology of teaching foreign language; about added possibilities, computer-mediated or computer-generated communication which have changed the idea of interaction that is shaped by direct human-human interaction.

Cuvinte-cheie
computer, technology, communication, interaction

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-134803</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 3</cfVol>
<cfStartPage>48</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-56-604-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/134803</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Call technology in teaching english language</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>computer; technology; communication; interaction</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='FR' cfTrans='o'><p>This paper is about new technology of teaching foreign language; about added possibilities, computer-mediated or computer-generated communication which have changed the idea of interaction that is shaped by direct human-human interaction.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-90695</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-90695</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-90695-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chugunova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>N.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>