Influența umidității aerului asupra clădirilor și comfortului uman
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
280 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-24 20:51
SM ISO690:2012
ALBU, Dan. Influența umidității aerului asupra clădirilor și comfortului uman. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 23-25 martie 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2021, Vol.2, pp. 123-126. ISBN 978-9975-45-701-9 (Vol. II).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2021
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 23-25 martie 2021

Influența umidității aerului asupra clădirilor și comfortului uman


Pag. 123-126

Albu Dan
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

Actualmente asigurarea unui climat și comfort pentru oameni s-a transformat într-o necesitate obligatorie. Cercetarea impactului umedității asupra sănătății oamenilor și stării construcțiilor s-a intensificat în ultimile perioade pe motiv că circa 70% din timp îl petrecem în încăperi. În prezentul articol dorim să scoatem în evidență rolul și importanța respectării normelor sanitare și de construcție pentru a diminua impactul umedității asupra comfortului uman. În perioada pandemică această problemă a devenit acută, dat fiind că oamenii petrec mai mult timp în izolare la domiciliu.

Cuvinte-cheie
Umiditate, comfort uman, efectele umidității, Clădire, temperatură, izolare, fundații.