Teaching english for specific purposes in the Republic of Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
151 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-03 16:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091:811.111(478) (1)
Организация обучения (462)
Английский язык (607)
SM ISO690:2012
GOREA, Ana. Teaching english for specific purposes in the Republic of Moldova. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, Ediția 3, pp. 15-20. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Teaching english for specific purposes in the Republic of Moldova

CZU: 37.091:811.111(478)

Pag. 15-20

Gorea Ana
 
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

A number of factors, such as historical, geopolitical, economic, educational, have conditioned the emergence of teaching ESP in the Republic of Moldova. The article focuses on the needs and evolution of teaching ESP in higher educational institutions both at international and local level. In addition, we make a parallel between teaching English for Specific Purposes and English for General Purposes.

Cuvinte-cheie
teaching/learning, needs analysis, evolution, English for Specific Purposes (ESP), English for General Purposes (EGP)