De la şcoala faţă în faţă la şcoala online: metode interactive aplicate în contextul educaţiei digitalizate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
824 161
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-27 18:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091:004 (5)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2154)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4309)
SM ISO690:2012
DĂNĂILĂ-MOISĂ, Mihaela. De la şcoala faţă în faţă la şcoala online: metode interactive aplicate în contextul educaţiei digitalizate. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2021, nr. 2(126), pp. 26-29. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4718791
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455

De la şcoala faţă în faţă la şcoala online: metode interactive aplicate în contextul educaţiei digitalizate

From Face-to-Face to Online Learning: Interactive Methods in the Context of Digitized Education

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4718791
CZU: 373.091:004

Pag. 26-29

Dănăilă-Moisă Mihaela12
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran", Bacau
 
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2021


Rezumat

Noul context educaţional presupune schimbare, adaptare şi inovare din partea tuturor factorilor educaţionali. Această nouă faţetă a educaţiei poate conduce către o formare temeinică a elevilor doar prin inovarea şi reinventarea metodelor didactice. Trei dintre metodele consacrate ce pot fi utilizate şi în timpul lecţiilor online sunt Cubul, Diagrama Venn şi Piramida.

The new educational context expects change, adaptation, and innovation from all educational factors. This new aspect of education may only lead to a thorough training of the pupils if teaching methods are innovated and reinvented. The three well-known methods that may also be used in online classes are the Cube, the Venn Diagram, and the Pyramid.

Cuvinte-cheie
şcoala online, metode interactive, metoda cubului, diagrama Venn, metoda piramidei, dezvoltarea limbajului literar,

online learning, interactive methods, the Cube, Venn Diagram, Pyramid, literary speech development

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dănăilă-Moisă, M.</dc:creator>
<dc:date>2021-05-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Noul context educaţional presupune schimbare, adaptare şi inovare din partea tuturor factorilor educaţionali. Această nouă faţetă a educaţiei poate conduce către o formare temeinică a elevilor doar prin inovarea şi reinventarea metodelor didactice. Trei dintre metodele consacrate ce pot fi utilizate şi &icirc;n timpul lecţiilor online sunt Cubul, Diagrama Venn şi Piramida.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The new educational context expects change, adaptation, and innovation from all educational factors. This new aspect of education may only lead to a thorough training of the pupils if teaching methods are innovated and reinvented. The three well-known methods that may also be used in online classes are the Cube, the Venn Diagram, and the Pyramid.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.4718791</dc:identifier>
<dc:source>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 126 (2) 26-29</dc:source>
<dc:subject>şcoala online</dc:subject>
<dc:subject>metode interactive</dc:subject>
<dc:subject>metoda cubului</dc:subject>
<dc:subject>diagrama Venn</dc:subject>
<dc:subject>metoda piramidei</dc:subject>
<dc:subject>dezvoltarea limbajului literar</dc:subject>
<dc:subject>online learning</dc:subject>
<dc:subject>interactive methods</dc:subject>
<dc:subject>the Cube</dc:subject>
<dc:subject>Venn Diagram</dc:subject>
<dc:subject>Pyramid</dc:subject>
<dc:subject>literary speech development</dc:subject>
<dc:title>De la şcoala faţă &icirc;n faţă la şcoala online: metode interactive aplicate &icirc;n contextul educaţiei digitalizate</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>