Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
38 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3:808.5 (1)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (1025)
Риторика устной речи. Ораторское искусство. Выразительность речи. Красноречие (77)
SM ISO690:2012
IANA, Tatiana-Irina. Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 93-96. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888844
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare

School composition – operational dimension of speech expressiveness development process in primary school students


DOI: 10.5281/zenodo.4888844
CZU: 373.3:808.5
Pag. 93-96

Iana Tatiana-Irina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol este abordată compoziția școlară ca dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare. Mai întâi, sunt evidențiate resursele de expresivitate pe care le folosește profesorul în demersul didactic. În continuare este descrisă tehnica elaborării unei compuneri: definiție, scop, importanță, subiectele compoziției, documentare, elocuțiune. Sunt prezentate tipurile de compuneri practicabile în școală, fiind exemplificat unul dintre ele – descrierea. În încheiere, accentul se pune pe importanța evaluării compunerilor și pe analiza nivelului expresiv al textului, prin raportarea la calitățile expresivității.

The article refers to the school composition, the operational dimension of the speech expressiveness development process in primary school students. First, the resources of expressiveness that the teacher uses in the didactic approach are highlighted. Next, I describe the composition writing technique based on the definition, purpose, importance, the subjects of the composition, documentation, and eloquence. I present the types of compositions practiced in school and I exemplify one of them, i.e. the description. In conclusion I focus on the role of evaluating compositions and analysing the expressive level of the text with reference to the qualities of expressiveness.

Cuvinte-cheie
expresivitate, resurse de dezvoltare a expresivității vorbirii, compunere, scop, tehnica elaborării, clasificarea compunerilor, descriere, evaluarea activităților de creație,

expressiveness, resources for developing speech expressiveness, composition, purpose, development technique, classification of compositions, description, evaluation of creative activities