Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova (Propusă pentru înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
543 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-26 23:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[745.52+391](478+498) (1)
Рисование и черчение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (333)
Костюмы. Одежда. Национальная одежда. Моды. Украшения (273)
SM ISO690:2012
BUZILĂ, Varvara. Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova (Propusă pentru înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 1(60), pp. 153-168. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.21
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova (Propusă pentru înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO)

THe art of the blouse with embroidery on the shoulder (altiță) – an element of cultural identity in Romania and the Republic of Moldova (Proposed for the registration in the representative List of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO)

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.21
CZU: [745.52+391](478+498)

Pag. 153-168

Buzilă Varvara
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Within the identity processes that nowadays occur in our cultural area, society invests many practical and symbolic significances in the traditional blouse with embroidery on the shoulder, which is the most representative item of the traditional costume. Its high prestige and national value served as motivation for recommending The Art of the traditional blouse with embroidery on the shoulder (altiță) – an element of cultural identity of Romania and the Republic of Moldova, for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The UNESCO perspective on the intangible cultural heritage regards the living state of elements, the responsibility assumed by bearer communities, by state institutions and civil society, offering as well new research visions for the academic communities. The paper proposes an outline of the problems of the domain from this perspective.

În procesele identitare desfășurate actualmente în spațiul nostru cultural societatea oferă rosturi practice și simbolice deosebite cămășii cu altiță, care este cea mai reprezentativă piesă a costumului tradițional femeiesc. Prestigiul înalt și valoarea națională au stat la baza recomandării Artei cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova pentru înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial mondial. Perspectiva UNESCO asupra patrimoniului cultural imaterial urmărește condiția vie a elementelor, responsabilitatea asumată a comunităților purtătoare, instituțiilor statului și a societății civile, oferind noi viziuni de cercetare și comunităților academice. Lucrarea propune o scrutare a problematicii domeniului din această perspectivă.

Cuvinte-cheie
traditional blouse with embroidery on the shoulder, Romanian blouse („ie”), ornamental structures, ornamental motifs, decorative principles, techniques of stitching, traditional costume, national heritage, world heritage, heritage bearers,

cămașă cu altiță, ie, structuri ornamentale, motive ornamentale, principii decorative, tehnici de cusut, costum tradițional, patrimoniu naţional, patrimoniu mondial, purtători de patrimoniu