Stilul componistic al lui Dmitri Șostakovici reflectat în Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
414 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-28 18:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.2:785.74:787:784.4 (1)
Музыка (1716)
Инструментальная музыка (259)
Вокальная музыка. Пение (272)
SM ISO690:2012
URECHE, Alexandru. Stilul componistic al lui Dmitri Șostakovici reflectat în Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 1(60), pp. 137-145. ISSN 1857-0461. DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.19
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Stilul componistic al lui Dmitri Șostakovici reflectat în Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi

Echoes of D. Schostakovich’s compositional style in Boris Dubosarschi’s String Quartet no. 2

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.19
CZU: 78.071.2:785.74:787:784.4

Pag. 137-145

Ureche Alexandru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The String Quartet nr. 2 by the foremost Moldovan composer Boris Dubosarschi (1947–2017), as well as his entire string quartet work, was composed under the decisive influence of the work of Dmitri Schostakovich (1906– 1975). The string quartet work of B. Dubosarschi, comprized of four titles, is saturated with the usage of the Dmitri Schostakovich’s musical signature – DSCH, which often serves as the thematic core of the entire cycle. The reflection of the compositional style of D. Schostakovich in the string quartet work of B. Dubosarschi, nevertheless, is not confined to the usage of the DSCH monogram, but rather encompasses a broad range of compositional techniques characteristic of the Russian composer’s work such as the use of specific modes and tonal-modal relations, of the characteristic intervals and chords, the usage of leitmotifs and monothematic principles, as well as of the full spectrum of polyphonic techniques. This article describes the compositional tehniques used in the String Quartet nr. 2 by Boris Dubosarschi that echo the compositional style of D. Schostakovich.

Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi (1947–2017), eminent compozitor din Republica Moldova, ca și întreaga lui creație de cvartet de coarde, a fost compus sub influența decisivă a moștenirii artistice a marelui compozitor rus Dmitri Șostakovici (1906–1975). Cele patru cvartete de coarde ale lui B. Dubosarschi abundă în exemple în care compozitorul face uz de monograma D-Es-C-H, aceasta servind deseori drept nucleu tematic al întregului ciclu. Reflectarea stilului componistic al lui D. Șostakovici în cvartetele lui B. Dubosarschi nu se limitează însă la uzul monogramei D-Es-C-H, ci cuprinde un larg spectru de procedee componistice caracteristice pentru creația compozitorului rus, precum folosirea modurilor și relațiilor tonal-modale specifice, a intervalelor și acordurilor distincte, utilizarea laitmotivelor și monotematismului, de fapt a întregului spectru de procedee polifonice. Prezentul articol elucidează procedeele și tehnicile componistice utilizate în Cvartetul de coarde nr. 2 de B. Dubosarschi inspirate din stilul componistic al lui D. Șostakovici.

Cuvinte-cheie
string quartet, Boris Dubosarschi, Dmitri Schostakovich, DSCH, monogram, motif, Moldovan music, mode, leitmotif, polyphony,

cvartet de coarde, Boris Dubosarschi, Dmitri Șostakovici, D-Es-C-H, monogramă, motiv, muzica naţională, mod, laitmotiv, polifonie