Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
117 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-07 18:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[78.071.1+78.08]:788.8 (1)
Музыка (1019)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir. Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 134-136. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru

Creations with the participation of the bassoon signed by Vladimir Rotaru


DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.18
CZU: [78.071.1+78.08]:788.8
Pag. 134-136

Taran Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Vladimir Rotaru is one of the famous composers from the Republic of Moldova, whose compositions include both orchestral and chamber-instrumental works. In this article, the author made a brief analysis of the repertoire for bassoon that includes both solo and chamber compositions, such as Suite for flute, oboe, clarinet, and bassoon; Monothematic metamorphoses; Sonata-dialogue for bassoon and piano; Caprice for bassoon and piano. The aim of the article concerned is reviewing the creations for bassoon signed by Vladimir Rotaru, being in a succinct language features and architectonic creations componentistic concerned.

Vladimir Rotaru este unul dintre compozitorii proeminenți din Republica Moldova, creația căruia include lucrări orchestrale și cameral-instrumentale. În articol sunt analizate principalele sale lucrări cu implicarea fagotului, atât solistice, cât și cameral instrumentale, printre care se numără: Suita pentru flaut, oboi, clarinet și fagot; Metamorfoze monotematice; Sonata-dialog pentru fagot și pian; Capriciul pentru fagot și pian. Autorul pune în evidență particularitățile limbajului componistic și ale arhitectonicii creațiilor vizate

Cuvinte-cheie
Vladimir Rotaru, bassoon, suite, caprice, sonata, chamber compositions,

Vladimir Rotaru, fagot, suită, capriciu, sonata, creații camerale