Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
74 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-11 21:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.67:663.2 (1)
Прикладная микробиология (246)
Виноделие. Энология. Виноградные вина (307)
SM ISO690:2012
TARAN, Nicolae; MORARI, Boris; SOLDATENCO (GRIGOREAN), Olga. Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 63-67. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon

Influence of different technological processes on the content of biologically active substances at the production of dry red wine from the Cabernet Sauvignon variety


DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.08
CZU: 579.67:663.2
Pag. 63-67

Taran Nicolae, Morari Boris, Soldatenco (Grigorean) Olga
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

This research was focused on the influence of different fermentation-maceration processes for the optimization of the extraction of anthocyanins, tannins and biologically active substances from grapes of the Cabernet Sauvignon variety and their impact on the quality during dry red wine production. It was determined that increasing the duration of the fermentation-maceration process and extracting 20 % of the juice from the must allow the production of dry red wines with high proanthocyanidin content.

Cercetarea s-a axat pe influența diferitor procedee de fermentare-macerare asupra optimizării extracției antocianilor, taninurilor și substanțelor biologic active din struguri din soiul Cabernet Sauvignon și pe impactul lor asupra calității vinurilor roșii seci produse în condiții de microvinificație. După cum s-a determinat, creșterea duratei de contact a mustuielii cu boștina, precum și extracția a 20 % de must din mustuială permite producerea vinurilor roșii seci cu un conținut sporit de proantocianidine

Cuvinte-cheie
Anthocyanins, biologically active substances (BAS), fermentation-maceration, proanthocyanidins, red wines, thermomaceration,

antociani, fermentare-macerare, proantocianidine, substanțe biologic active (SBA), termo-macerare, vinuri roșii