Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
107 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-11 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.054:574.4:546.79(478-21) (1)
Угрозы окружающей среде (518)
Общая экология. Биоценология. Гидробиология. Биогеография (386)
Неорганическая химия (249)
SM ISO690:2012
ŢUGULEA, Andrian; BULIMAGA, Constantin; PORTARESCU, Anastasia. Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 57-62. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți

Contributions to the study of heavy metals content in the soils of the Balti urban ecosystem


DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.07
CZU: 504.054:574.4:546.79(478-21)
Pag. 57-62

Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The paper presents the evaluation of the heavy content in the soils of the Balti urban ecosystem. Is predominates typically moderately humiferous chernozem soils. Based on the obtained results, it was established that the soils pH is weak-alkaline. The content of heavy metals in the edaphic component in some research sites exceeded the Alert Threshold for Pb, Cu, Zn. Values of total Pb content ranged from low to very high (18.5-98.61 mg/kg), Cu from low (17.48 mg/kg) to very high (134.63 mg/kg), Zn from low (38.92 mg/kg) to very high (311.34 mg/kg). Greater pollution with these heavy metals was founds in the Central-Western part of the city. For Cr were recorded very low content, and Ni – medium. Because the pH of the soil is weak-alkaline, these concentrations do not pose a danger to biotic components.

În lucrare este prezentată evaluarea conţinutului de metale grele în solurile ecosistemului urban Bălți. Predomină solurile cernoziomice tipice moderat humifere. În baza rezultatelor obținute, s-a stabilit că pH-ul solului este slab-alcalin. Conținutul metalelor grele în componenta edafică în unele situri de cercetare au înregistrat depășiri ale Pragului de alertă pentru Pb, Cu, Zn. Valorile conținurului de Pb total au variat de la scăzul la foarte mare (18,5-98,61 mg/kg), Cu de la scăzut (17,48 mg/kg) până la foarte mare (134,63 mg/kg), Zn de la nivelul scăzut (38,92 mg/kg) la foarte mare (311, 34 mg/kg). S-a constatat o poluare accentuată cu aceste metale grele în partea central-vestică a orașului. Pentru Cr a fost înregistrat un conținut foarte scăzut, iar pentru Ni scăzut-mediu. Deoarece pH-ul solului este slab-alcalin, aceste concentrații nu prezintă pericol pentru componentele biotice.

Cuvinte-cheie
heavy metals, pollution, soil, urban ecosystem,

metale grele, poluare, sol, ecosistem urban

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Contribuții la studiul conținutului de metale grele &icirc;n solurile din ecosistemul urban Bălți</p>">
<meta name="citation_author" content="Ţugulea Andrian">
<meta name="citation_author" content="Bulimaga Constantin">
<meta name="citation_author" content="Portarescu Anastasia">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/06/07">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="60">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="57">
<meta name="citation_lastpage" content="62">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/57-62_22.pdf">