Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie Ieromonahul: Cântarea dimineții
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-12 22:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.27/.28 (1)
Церковная музыка. Духовная музыка (132)
SM ISO690:2012
CRUCERU, Alexandru-Ionut. Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie Ieromonahul: Cântarea dimineții. In: Arta , 2020, nr. 2(AAV), pp. 12-22. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4337443
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie Ieromonahul: Cântarea dimineții

The history of a Romanian school song composed by Macarie the Hieromonk: The Morning Song

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4337443
CZU: 783.27/.28

Pag. 12-22

Cruceru Alexandru-Ionut
 
Biblioteca Academiei Române
 
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2021


Rezumat

„Cântarea dimineţii” poate fi considerat unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate cântece româneşti prezente la ceremoniile şcolare şi alte evenimente publice desfăşurate pe parcursul secolului al XIX-lea. De asemenea, se află printre cele mai frecvente partituri regăsite în manuscrisele şi publicaţiile muzicale neobizantine. Poezia a fost creată în 1822 de Ion Heliade Rădulescu, însă prima sa versiune muzicală a fost compusă de Macarie Ieromonahul în jurul anului 1825, pe glasul al optulea („makam Nihavend”). Datorită background-ului său muzical „exotic”, în anii următori, „Cântarea dimineţii” a fost interzisă de noua guvernare rusească şi scoasă în afara şcolilor publice româneşti. Ca urmare a politicilor de occidentalizare, în urma Regulamentului Organic (1831), versiunea lui Macarie a fost înlocuită cu o compoziţie armonică pentru două voci. Cu toate acestea, melodia originală a fost revalorificată mai târziu de Anton Pann, care a devenit astfel cel dintâi care a publicat cântecul în 1848. Prezentul articol îşi propune să discute evoluţia „Cântării dimineţii”, de la începuturile sale până în secolul XX, luând în considerare variaţiile estetice, ilustrate în unele manuscrise găzduite de Biblioteca Academiei Române, precum şi contextul istoric şi politic.

„Cântarea dimineţii” [‚The Morning song’] can be considered one of the most famous and beloved Romanian songs at school celebrations and other public events during the nineteenth century. Also, it stands among the most common scores found in the neo-byzantine manuscripts and musical publications. The poem was created in 1822 by Ion Heliade Rădulescu, but its first musical version was composed by Macarie the Hieromonk around 1825 on the eight mode (‚makam Nihavend’). Due to its ‚exotic’ musical background, “Cântarea diminetii” was banned in the following years by the new Russian governance and placed outside the Romanian public schools. As a result of Westernization policies, after the Organic Regulation (1831), Macarie’s version was replaced by a harmonic composition for two voices. Nevertheless, the original song was revaluated later by Anton Pann, who became first to publish the song in 1848. This paper aims to discuss the evolution of „Cântarea dimineţii” from its beginnings to the XX century, taking into consideration the esthetical variations, illustrated in some manuscripts hosted by Romanian Academy Library, as well as the historical and political context.

Cuvinte-cheie
Cântarea dimineţii, Macarie Ieromonahul, cântece morale, makam Nihavend, manuscrise psaltice,

Cântarea dimineţii, Macarie the Hieromonk, moral songs, makam Nihavend, psaltic manuscripts

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.4337443</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Cruceru, A.</creatorName>
<affiliation>Biblioteca Academiei Române, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Istoria unui c&acirc;ntec școlar rom&acirc;nesc compus de Macarie Ieromonahul: C&acirc;ntarea dimineții</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1181</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Cântarea dimineţii</subject>
<subject>Macarie Ieromonahul</subject>
<subject>cântece morale</subject>
<subject>makam Nihavend</subject>
<subject>manuscrise
psaltice</subject>
<subject>Cântarea dimineţii</subject>
<subject>Macarie the Hieromonk</subject>
<subject>moral songs</subject>
<subject>makam Nihavend</subject>
<subject>psaltic manuscripts</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>783.27/.28</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-12-30</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&bdquo;C&acirc;ntarea dimineţii&rdquo; poate fi considerat unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate c&acirc;ntece rom&acirc;neşti prezente la ceremoniile şcolare şi alte evenimente publice desfăşurate pe parcursul secolului al XIX-lea. De asemenea, se află printre cele mai frecvente partituri regăsite &icirc;n manuscrisele şi publicaţiile muzicale neobizantine. Poezia a fost creată &icirc;n 1822 de Ion Heliade Rădulescu, &icirc;nsă prima sa versiune muzicală a fost compusă de Macarie Ieromonahul &icirc;n jurul anului 1825, pe glasul al optulea (&bdquo;makam Nihavend&rdquo;). Datorită background-ului său muzical &bdquo;exotic&rdquo;, &icirc;n anii următori, &bdquo;C&acirc;ntarea dimineţii&rdquo; a fost interzisă de noua guvernare rusească şi scoasă &icirc;n afara şcolilor publice rom&acirc;neşti. Ca urmare a politicilor de occidentalizare, &icirc;n urma Regulamentului Organic (1831), versiunea lui Macarie a fost &icirc;nlocuită cu o compoziţie armonică pentru două voci. Cu toate acestea, melodia originală a fost revalorificată mai t&acirc;rziu de Anton Pann, care a devenit astfel cel dint&acirc;i care a publicat c&acirc;ntecul &icirc;n 1848. Prezentul articol &icirc;şi propune să discute evoluţia &bdquo;C&acirc;ntării dimineţii&rdquo;, de la &icirc;nceputurile sale p&acirc;nă &icirc;n secolul XX, lu&acirc;nd &icirc;n considerare variaţiile estetice, ilustrate &icirc;n unele manuscrise găzduite de Biblioteca Academiei Rom&acirc;ne, precum şi contextul istoric şi politic.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>&bdquo;C&acirc;ntarea dimineţii&rdquo; [&sbquo;The Morning song&rsquo;] can be considered one of the most famous and beloved Romanian songs at school celebrations and other public events during the nineteenth century. Also, it stands among the most common scores found in the neo-byzantine manuscripts and musical publications. The poem was created in 1822 by Ion Heliade Rădulescu, but its first musical version was composed by Macarie the Hieromonk around 1825 on the eight mode (&sbquo;makam Nihavend&rsquo;). Due to its &sbquo;exotic&rsquo; musical background, &ldquo;C&acirc;ntarea diminetii&rdquo; was banned in the following years by the new Russian governance and placed outside the Romanian public schools. As a result of Westernization policies, after the Organic Regulation (1831), Macarie&rsquo;s version was replaced by a harmonic composition for two voices. Nevertheless, the original song was revaluated later by Anton Pann, who became first to publish the song in 1848. This paper aims to discuss the evolution of &bdquo;C&acirc;ntarea dimineţii&rdquo; from its beginnings to the XX century, taking into consideration the esthetical variations, illustrated in some manuscripts hosted by Romanian Academy Library, as well as the historical and political context.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>