Extinderea UE: riscuri și beneficii
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
294 55
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-14 14:23
SM ISO690:2012
DULSCHI, Ion. Extinderea UE: riscuri și beneficii. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 78-82. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Extinderea UE: riscuri și beneficii

EU enlargement: risks and benefits


Pag. 78-82

Dulschi Ion
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Acest articol abordează problema extinderii Uniunii Europene, ale cărei riscuri și beneficii sunt însoțite de extindere. Concluziile Consiliului European cu privire la progresele înregistrate de țările candidate din Balcanii de Vest și Turcia sunt aplicate ca puncte de referință. Concluziile formulate în articol vizează mobilizarea acțiunilor Republicii Moldova în direcția reformelor politice, socio-economice, instituționale pentru o mai bună conformitate cu standardele Europene.

This article addresses the issue of the enlargement of the European Union, the risks and benefits of which are accompanied by enlargement. The European Council’s conclusions on the progress made by the candidate countries of the Western Balkans and Turkey are applied as benchmarks. The conclusions formulated in the article are aimed at mobilizing the actions of the Republic of Moldova in the direction of political, socio-economic, institutional reforms for a better compliance with European standards.

Cuvinte-cheie
Uniunea Europeană, extindere, riscuri, beneficii, reforme, cooperare.,

European Union, enlargement, risks, benefits, reforms, Cooperation

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Extinderea UE: riscuri și beneficii</p>">
<meta name="citation_author" content="Dulschi Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale">
<meta name="citation_volume" content="Vol.1">
<meta name="citation_firstpage" content="78">
<meta name="citation_lastpage" content="82">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/78-82_26.pdf">