Colecistita acută litiazică la gravide
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
544 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-15 21:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.366-003.7-071-08:618.2/3 (1)
Заболевания пищеварительной системы. Болезнь пищеварительного тракта (1843)
SM ISO690:2012
GUZUN, Vasile, GUŢU, Eugen. Colecistita acută litiazică la gravide. In: Arta Medica , 2016, nr. 3(60), pp. 106-107. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Colecistita acută litiazică la gravide

Acute calculous cholecystitis in pregnant patients

CZU: 616.366-003.7-071-08:618.2/3

Pag. 106-107

Guzun Vasile1, Guţu Eugen2
 
1 Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2021


Rezumat

Introducere. Incidența colecistitei acute (CA) în timpul sarcinii variază în limite largi, de la 1:1.500 până la 1:12.000, cazuri, și reprezintă a doua urgenţă abdominală non-obstetricală la gravide după apendicita acută ce poate necesita o intervenţie promptă. Totodată, efectuarea oricărei intervenţii chirurgicale pe parcursul gravidităţii comportă un risc al naşterii premature în 10-15% cazuri. Material şi metode. Pe parcursul ultimilor 4 ani în Clinica Chirurgie Generală au fost spitalizate 5 gravide care au necesitat colecistectomie laparoscopică. Vârsta pacientelor a variat între 25 şi 36 ani; termenul sarcinii – 18-26 săptămâni. Diagnosticul a fost confirmat ecografic şi prin teste de laborator. La o pacientă s-a suprapus o reacţie pancreatică severă cu amilazurie crescută de 12 ori. Indicaţiile colecistectomiei au fost: episoadele repetate de colică biliară, lipsa efectului de la tratament conservativ, reacţia pancreatică secundară litiazei veziculare şi datele imagistice dinamice. Rezultate. Durata medie a intervenţiei chirurgicale a constituit 35 minute. Presiunea intraabdominală am menţinut-o la valori de 8-12 mmHg. Drenajul subhepatic a fost înlăturat peste 24 ore postoperator. Analgezia postoperatorie a fost obţinută prin administrarea analgeticelor şi a antiinflamatoarelor nesteroidiene, evitând opioidele. Durata medie de spitalizare a fost 10 zile. Toate bolnavele au născut la termen, nefiind înregistrate suferinţa fătului sau a mamei. La 4 gravide naşterea s-a finisat per vias naturales; la o gravidă sarcina s-a rezolvat prin operaţie cezariană. Tactica obstetricală a fost selectată individual, nefiind influenţată de faptul suportării în perioada gestaţiei a intervenţiei chirurgicale. Concluzii. Sarcina nu reprezintă o contraindicaţie pentru colecistectomia laparoscopică. Perioada mai preferabilă pentru efectuarea intervenției este trimestrul al doilea de gestaţie, când organogeneza deja s-a finisat, iar gradul măririi uterului permit plasarea inofensivă a trocarelor. Colecistectomia laparoscopică pe parcursul gestaţiei nu a influenţat tactica de rezolvare a sarcinii, ultima fiind dependentă de complicaţiile caracteristice obstetricale.

Introduction. The incidence of acute cholecystitis (AC) during pregnancy varies widely, from 1:1.500 to 1:12.000 cases, and is the second abdominal non-obstetrical emergency after acute appendicitis in pregnant women, which could require prompt intervention. However, performing of any surgery during pregnancy carries a risk of premature birth in 10-15% cases. Material and methods. Over the past four years in Department of General Surgery were admitted 5 pregnant women that required laparoscopic cholecystectomy. Patients’ age ranged between 25 and 36 years; pregnancy term – from 18 to 26 weeks. The diagnosis was confirmed by ultrasound scan and laboratory tests. In one patient a severe pancreatic reaction with amilasuria increased 12 times was marked. Indications for cholecystectomy were repeated episodes of biliary colic, no response to conservative treatment, pancreatic reaction secondary to gallstone disease and imaging data. Results. The mean duration of surgery was 35 minutes. Intra-abdominal pressure values have maintained at 8-12 mmHg. Subhepatic drain was removed 24 hours after surgery. Postoperative analgesia was achieved by administering of analgesics and NSAIDs, avoiding opioids. Average length of stay was 10 days. All patients had in-term delivery, no significant pathology of fetus or the mother was registered. Four pregnant were delivered per vias naturales; in one – by caesarean section. Obstetrical strategy has been selected individually, and was not influenced by the fact of surgery underwent during gestation. Conclusions. Pregnancy is not a contraindication for laparoscopic cholecystectomy. The most preferable time for surgery is the second trimester of pregnancy, when organogenesis is already finished, and the size of increased uterus allows safe placement of trocars. Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy does not influence the tactics of delivery, the latter being dependent on specific obstetrical complications.

Cuvinte-cheie
colecistită acută, sarcina, Tratament,

acute cholecystitis, pregnancy, treatment

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-130250</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-05-01</cfResPublDate>
<cfVol>60</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>106</cfStartPage>
<cfISSN>1810-1852</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/130250</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Colecistita acută litiazică la gravide</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>colecistită acută; sarcina; Tratament; acute cholecystitis; pregnancy; treatment</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Introducere. Incidența colecistitei acute (CA) &icirc;n timpul sarcinii variază &icirc;n limite largi, de la 1:1.500 p&acirc;nă la 1:12.000, cazuri, și reprezintă a doua urgenţă abdominală non-obstetricală la gravide după apendicita acută ce poate necesita o intervenţie promptă. Totodată, efectuarea oricărei intervenţii chirurgicale pe parcursul gravidităţii comportă un risc al naşterii premature &icirc;n 10-15% cazuri. Material şi metode. Pe parcursul ultimilor 4 ani &icirc;n Clinica Chirurgie Generală au fost spitalizate 5 gravide care au necesitat colecistectomie laparoscopică. V&acirc;rsta pacientelor a variat &icirc;ntre 25 şi 36 ani; termenul sarcinii &ndash; 18-26 săptăm&acirc;ni. Diagnosticul a fost confirmat ecografic şi prin teste de laborator. La o pacientă s-a suprapus o reacţie pancreatică severă cu amilazurie crescută de 12 ori. Indicaţiile colecistectomiei au fost: episoadele repetate de colică biliară, lipsa efectului de la tratament conservativ, reacţia pancreatică secundară litiazei veziculare şi datele imagistice dinamice. Rezultate. Durata medie a intervenţiei chirurgicale a constituit 35 minute. Presiunea intraabdominală am menţinut-o la valori de 8-12 mmHg. Drenajul subhepatic a fost &icirc;nlăturat peste 24 ore postoperator. Analgezia postoperatorie a fost obţinută prin administrarea analgeticelor şi a antiinflamatoarelor nesteroidiene, evit&acirc;nd opioidele. Durata medie de spitalizare a fost 10 zile. Toate bolnavele au născut la termen, nefiind &icirc;nregistrate suferinţa fătului sau a mamei. La 4 gravide naşterea s-a finisat per vias naturales; la o gravidă sarcina s-a rezolvat prin operaţie cezariană. Tactica obstetricală a fost selectată individual, nefiind influenţată de faptul suportării &icirc;n perioada gestaţiei a intervenţiei chirurgicale. Concluzii. Sarcina nu reprezintă o contraindicaţie pentru colecistectomia laparoscopică. Perioada mai preferabilă pentru efectuarea intervenției este trimestrul al doilea de gestaţie, c&acirc;nd organogeneza deja s-a finisat, iar gradul măririi uterului permit plasarea inofensivă a trocarelor. Colecistectomia laparoscopică pe parcursul gestaţiei nu a influenţat tactica de rezolvare a sarcinii, ultima fiind dependentă de complicaţiile caracteristice obstetricale.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Introduction. The incidence of acute cholecystitis (AC) during pregnancy varies widely, from 1:1.500 to 1:12.000 cases, and is the second abdominal non-obstetrical emergency after acute appendicitis in pregnant women, which could require prompt intervention. However, performing of any surgery during pregnancy carries a risk of premature birth in 10-15% cases. Material and methods. Over the past four years in Department of General Surgery were admitted 5 pregnant women that required laparoscopic cholecystectomy. Patients&rsquo; age ranged between 25 and 36 years; pregnancy term &ndash; from 18 to 26 weeks. The diagnosis was confirmed by ultrasound scan and laboratory tests. In one patient a severe pancreatic reaction with amilasuria increased 12 times was marked. Indications for cholecystectomy were repeated episodes of biliary colic, no response to conservative treatment, pancreatic reaction secondary to gallstone disease and imaging data. Results. The mean duration of surgery was 35 minutes. Intra-abdominal pressure values have maintained at 8-12 mmHg. Subhepatic drain was removed 24 hours after surgery. Postoperative analgesia was achieved by administering of analgesics and NSAIDs, avoiding opioids. Average length of stay was 10 days. All patients had in-term delivery, no significant pathology of fetus or the mother was registered. Four pregnant were delivered per vias naturales; in one &ndash; by caesarean section. Obstetrical strategy has been selected individually, and was not influenced by the fact of surgery underwent during gestation. Conclusions. Pregnancy is not a contraindication for laparoscopic cholecystectomy. The most preferable time for surgery is the second trimester of pregnancy, when organogenesis is already finished, and the size of increased uterus allows safe placement of trocars. Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy does not influence the tactics of delivery, the latter being dependent on specific obstetrical complications.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-19276</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18819</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-19276</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-19276-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Гузун</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Василий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18819</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18819-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-05-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gutsu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugene</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Гуцу</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Евгений</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>