Influența nicotinei asupra calității somnului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
303 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-09 10:34
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Victor, LOZOVANU, Svetlana. Influența nicotinei asupra calității somnului. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători, 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 57. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Influența nicotinei asupra calității somnului

The influence of nicotine on the quality of sleep


Pag. 57-57

Ţurcan Victor, Lozovanu Svetlana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2021


Rezumat

Datele studiului arată că durata medie a somnului în eşantionul fumătorilor a fost de 5,57 ore, nefumatorilor 5,85 ore, numărul de ore de somn odihnitor pe noapte de 5,8 ore. La nefumători se atestă o durată, calitate și eficacitate a somnului mai mare, pe cînd utilizarea medicației pe parcursul a 1-3 săptămîni e mai mare la fumători. Deasemenea, fumătorii își stimulează creierul să producă hormonii plăcerii, respectiv ai stresului, care ar putea influența calitatea somnului.

Study data show that the average duration of sleep among smokers was 5.57 hours, 5.85 hours of non-smokers, the number of restful sleep hours per night of 5.8 hours. Non-smokers have a longer duration and a better quality and effectiveness of sleep, while the use of medication over 1-3 weeks is higher for smokers. Also, those who smoke stimulate their brain to produce the hormones of pleasure or stress, which could influence the quality of sleep.

Cuvinte-cheie
somn, serotonină, nicotină, ritm circadian, Pittsburgh,

sleep, serotonin, nicotine, circadian rhythm

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ţurcan, V.</dc:creator>
<dc:creator>Lozovanu, S.M.</dc:creator>
<dc:date>2018</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Datele studiului arată că durata medie a somnului &icirc;n eşantionul fumătorilor a fost de 5,57 ore, nefumatorilor 5,85 ore, numărul de ore de somn odihnitor pe noapte de 5,8 ore. La nefumători se atestă o durată, calitate și eficacitate a somnului mai mare, pe c&icirc;nd utilizarea medicației pe parcursul a 1-3 săptăm&icirc;ni e mai mare la fumători. Deasemenea, fumătorii &icirc;și stimulează creierul să producă hormonii plăcerii, respectiv ai stresului, care ar putea influența calitatea somnului.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Study data show that the average duration of sleep among smokers was 5.57 hours, 5.85 hours of non-smokers, the number of restful sleep hours per night of 5.8 hours. Non-smokers have a longer duration and a better quality and effectiveness of sleep, while the use of medication over 1-3 weeks is higher for smokers. Also, those who smoke stimulate their brain to produce the hormones of pleasure or stress, which could influence the quality of sleep.</p></dc:description>
<dc:source>Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători () 57-57</dc:source>
<dc:subject>somn</dc:subject>
<dc:subject>serotonină</dc:subject>
<dc:subject>nicotină</dc:subject>
<dc:subject>ritm circadian</dc:subject>
<dc:subject>Pittsburgh</dc:subject>
<dc:subject>sleep</dc:subject>
<dc:subject>serotonin</dc:subject>
<dc:subject>nicotine</dc:subject>
<dc:subject>circadian rhythm</dc:subject>
<dc:title>Influența nicotinei asupra calității somnului</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>