Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
37 0
SM ISO690:2012
COVALI, Victoria; PALANCEAN, Alexei; SOCOLOV, Vasile; SAVOI, Victoria; SOCOLOVA, Ludmila. Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 82. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova


Pag. 82-82

Covali Victoria, Palancean Alexei, Socolov Vasile, Savoi Victoria, Socolova Ludmila
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

Suprafaţa spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale în Republica Moldova constituie cea. 15 374,1 ha/2957,2 km (2,5 %). Spaţiile verzi (parc, grădină, scuar etc.) reprezintă o componentă de bază a localităţilor urbane şi rurale. Aceste zone influenţează într-o anumită măsură asupra microclimei localităţilor: în rezultatul procesului de fotosinteză aerul atmosferic este îmbogăţit cu oxigen; reduc nivelul zgomotului; influenţează benefic asupra regimului termic şi hidric; previne procesul de erozie a solului; direcţionează şi stopează parţial viteza curenţilor de aer, asigurînd o ventilare a spaţiului etc. Acestea şi alte funcţii ale spaţiilor verzi pot fi efectuate în cazul tendinţei nu numai majorării suprafeţei lor, dar şi în cazul aplicării unui sistem argumentat al amplasării raţionale. În localităţile urbane şi rurale este necesar a se proiecta şi crea o sistemă unică a spaţiilor verzi. Rezultatul scontat poate fi atins în cazul asigurării reţelei uniforme şi conexe a spațiilor verzi. Este necesar a menţiona faptul că localităţile urbane şi rurale în rezultatul dezvoltării (urbanizării), reduc semnificativ legătura omului cu natura, iar spaţiile verzi din intravilan într-o măsură oarecare asigură această legătură. Aspectul localităţii este foarte bine apreciat în cazul cînd există o suprafaţă suficientă a spaţiilor verzi. Semnificativ este utilizarea durabilă a componentelor naturii, repartizării vizitatorilor, capacitatea de creare a peisajelor şi diverselor instalaţii. Pentru crearea landşaftului în microraioanele locative contemporane, este necesar definitivarea criteriilor de creare şi amenajare din punct de vedere funcţional, ecologic şi estetic a spaţiilor verzi. Atingerea rezultatului scontat în procesul creării spaţiilor verzi se datorează aplicării unui complex de măsuri, şi anume: Urbanistic, repartizarea pe sectoare a localităţii, efectuînd conexiunea lesne dintre sectoare într-un tot unitar. Sanitar, optimizarea microclimatului, sporind efectul de asanare. Amplasarea reuşită a plantelor lemnoase, reduc viteza vîntului, reglează regimul hidric şi de temperatură a mediului. Frunzele plantelor reţin particulele solide din aer, absorb substanţe gazoase toxice şi fîxînd în ţesuturile foliare metalele grele, şi evacuîndu-le toamna odată cu căderea frunzelor. Reduc nivelul zgomotului din mediu. Efectul spaţiilor verzi poate fi cu influenţă regională şi locală. Recreare, crearea condiţiilor de odihnă a populaţiei din localitate. Intru asigurarea condiţiilor menţionate este necesar a se crea diferite categorii de spaţii verzi. În procesul de înverzire a localităţilor urbane şi rurale se ţine cont de funcţionalitatea obiectelor înverzite. Este necesar crearea regimului de temperatură şi efectului de umbră pe străzi, pieţe, cheiuri, în cartierele locative şi publice, pe teritoriile întreprinderilor industriale etc, care poate fi soluţionat prin următoarele metode: Selectarea asortimentului de plante, care ar îndeplini rolul de ecran, reţinerea razelor solare. Inverzirea verticală a suprafeţelor edificiilor cu specii de plante lemnoase de liane. In procesul de înverzire a străzilor este necesar a se ţine cont de funcţionalitatea străzilor: străzi magistrale şi străzi locative. De-a lungul străzilor magistrale a se planta specii de arbori cu talie înaltă. Străzile locative a se amenaja cu arbori fructiferi şi arbuşti cu înflorire decorativă. Pentru atingerea efectului scontat în procesul de creare a spaţiilor verzi în localităţile urbane şi rurale este necesar respectarea principiului uniformităţii şi continuităţii.

Cuvinte-cheie
spații verzi, Parc, grădină.