Compuşi hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazonelor alchilate
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
73 0
SM ISO690:2012
PALAMARCIUC, Oleg. Compuşi hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazonelor alchilate. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 81. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Compuşi hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazonelor alchilate


Pag. 81-81

Palamarciuc Oleg12
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări „Paul Pascal”, CRPP-CNRS, Pessac, Franţa
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

Studiul combinaţiilor coordinative cu aranjament supramolecular reprezintă un factor semnificativ în domeniul chimiei materialelor. Combinaţiile polinucleare în baza metalelor de tranziţie îşi găsesc aplicare în diferite ramuri ale tehnologiilor informaţionale, manifestîndu-se ca agenţi de stocare a informaţiei, materiale magnetice şi substanţe protectoare de straturi fine – baterii solare. Un loc aparte îi revine ligandului, care prin capacitatea şi geometria de coordinare joacă rolul decisiv în formarea compuşilor polinucleari. Deseori liganzii sunt obţinuţi prin reacţiile template. Sinteza pe matrice de metal îi oferă ligandului posibilităţi de acomodare şi echilibrare în procesul de coordinare. Manganul este un element promiţător pentru chimia combinaţiilor coordinative atât prin variabilitatea gradelor de oxidare, cât şi prin manifestarea unor proprietăţi specifice, care nu pot fi puse în evidenţă la alte metale. În această lucrare se relatează despre reacţia de asamblare cu folosirea S-metilizotiosemicarbazonei aldehidei salicilice (SMeTSCAS) şi a 2-formilpiridinei în prezenţa sărurilor de mangan(II). În rezultatul acestei reacţii, care se desfăşoară la aer, au fost observate patru transformări cardinale: 1) schimbarea gradului de oxidare Mn(II)→Mn(III); 2) adiţia nucleofilă a 2-formilpiridinei pe grupa tioamdă a SMeTSCAS şi formarea unui ligand nou pentadentat în formă de hemiaminal; 3) asamblarea compuşilor hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu liganzi și seturi de coordinare diferiti Au fost sintetizaţi, individualizaţi 4 compuşi, structura cărora a fost stabilită prin studii de difracţie cu raze X. A fost stabilit că introducerea substituenţilor în poziţia 6 a inelului piridinic reduce nuclearitatea de la 10 la 6 păstrând motivul de bază a asamblării. Cercetările criomagnetice pun în evidenţă un comportament antiferomagnetic între centrele paramagnetice de Mn(III). Cu descreşterea temperaturii susceptibilitatea magnetică scade şi la T= 1.8K este apropape de 0, fapt care confirmă că spinul sumar al moleculei la etapa fundamentală devine S=0. Au fost evaluate constantele de schimb antiferomagnetic în sistemele studiate. Fig. 1 Schema de sinteză a compuşilor hexa- şi decanucleari a Mn(III)

Cuvinte-cheie
Reacţii template, matrice metalică, compus coordinativ, săruri de Mn(II).

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Palamarciuc, O.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Compuşi hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazonelor alchilate</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-9898-4-8.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Reacţii template</subject>
<subject>matrice metalică</subject>
<subject>compus coordinativ</subject>
<subject>săruri de Mn(II).</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Studiul combinaţiilor coordinative cu aranjament supramolecular reprezintă un factor semnificativ &icirc;n domeniul chimiei materialelor. Combinaţiile polinucleare &icirc;n baza metalelor de tranziţie &icirc;şi găsesc aplicare &icirc;n diferite ramuri ale tehnologiilor informaţionale, manifest&icirc;ndu-se ca agenţi de stocare a informaţiei, materiale magnetice şi substanţe protectoare de straturi fine &ndash; baterii solare. Un loc aparte &icirc;i revine ligandului, care prin capacitatea şi geometria de coordinare joacă rolul decisiv &icirc;n formarea compuşilor polinucleari. Deseori liganzii sunt obţinuţi prin reacţiile template. Sinteza pe matrice de metal &icirc;i oferă ligandului posibilităţi de acomodare şi echilibrare &icirc;n procesul de coordinare. Manganul este un element promiţător pentru chimia combinaţiilor coordinative at&acirc;t prin variabilitatea gradelor de oxidare, c&acirc;t şi prin manifestarea unor proprietăţi specifice, care nu pot fi puse &icirc;n evidenţă la alte metale. &Icirc;n această lucrare se relatează despre reacţia de asamblare cu folosirea S-metilizotiosemicarbazonei aldehidei salicilice (SMeTSCAS) şi a 2-formilpiridinei &icirc;n prezenţa sărurilor de mangan(II). &Icirc;n rezultatul acestei reacţii, care se desfăşoară la aer, au fost observate patru transformări cardinale: 1) schimbarea gradului de oxidare Mn(II)&rarr;Mn(III); 2) adiţia nucleofilă a 2-formilpiridinei pe grupa tioamdă a SMeTSCAS şi formarea unui ligand nou pentadentat &icirc;n formă de hemiaminal; 3) asamblarea compuşilor hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu liganzi și seturi de coordinare diferiti Au fost sintetizaţi, individualizaţi 4 compuşi, structura cărora a fost stabilită prin studii de difracţie cu raze X. A fost stabilit că introducerea substituenţilor &icirc;n poziţia 6 a inelului piridinic reduce nuclearitatea de la 10 la 6 păstr&acirc;nd motivul de bază a asamblării. Cercetările criomagnetice pun &icirc;n evidenţă un comportament antiferomagnetic &icirc;ntre centrele paramagnetice de Mn(III). Cu descreşterea temperaturii susceptibilitatea magnetică scade şi la T= 1.8K este apropape de 0, fapt care confirmă că spinul sumar al moleculei la etapa fundamentală devine S=0. Au fost evaluate constantele de schimb antiferomagnetic &icirc;n sistemele studiate. Fig. 1 Schema de sinteză a compuşilor hexa- şi decanucleari a Mn(III)</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>