Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
78 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-01 21:17
SM ISO690:2012
JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 71. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova


Pag. 71-71

Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe râurile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. În rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 rîuri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. În baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe rîurile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit în scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor în România.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi în lucrările de protecţie contra inundaţiilor decît de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea atît din măsuri structurate cît şi din cele nestructurate.

Cuvinte-cheie
debit maxim, hidrograf calculat, modelul UNDA

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128919</doi_batch_id>
<timestamp>1634511728</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>International Conference of Young Researchers </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9898-4-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Analiza temporală a viiturilor pluviale pe r&icirc;urile Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Jeleapov (Chişciuc)</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>71</first_page>
<last_page>71</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>