Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
65 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-01 21:17
SM ISO690:2012
JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 71. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova


Pag. 71-71

Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe râurile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. În rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 rîuri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. În baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe rîurile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit în scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor în România.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi în lucrările de protecţie contra inundaţiilor decît de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea atît din măsuri structurate cît şi din cele nestructurate.

Cuvinte-cheie
debit maxim, hidrograf calculat, modelul UNDA

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-128919</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 8</cfVol>
<cfStartPage>71</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-9898-4-8.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/128919</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Analiza temporală a viiturilor pluviale pe r&icirc;urile Republicii Moldova</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>debit maxim; hidrograf calculat; modelul UNDA</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe r&acirc;urile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. &Icirc;n rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 r&icirc;uri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. &Icirc;n baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe r&icirc;urile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit &icirc;n scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor &icirc;n Rom&acirc;nia.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi &icirc;n lucrările de protecţie contra inundaţiilor dec&icirc;t de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea at&icirc;t din măsuri structurate c&icirc;t şi din cele nestructurate.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24175</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24175</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24175-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Jeleapov (Chişciuc)</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>