Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
542 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-17 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942 (534)
Психология (3511)
SM ISO690:2012
CREANGĂ (DAVIDESCU), Elena. Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 154-158. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.28
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”

Awareness of personal needs through MINDFULNESS practices

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.28
CZU: 159.942

Pag. 154-158

Creangă (Davidescu) Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

Nevoile se află în centrul vieții noastre. Fie că suntem conștienți, fie că nu, ele ne dirijează acțiunile. Este esențial să fim atenți la nevoile noastre întrucât, după cum scrie M. Rosenberg, „dacă nu ne prețuim nevoile, nici ceilalți nu vor pune preț pe ele“. Pentru a ne împlini nevoile, trebuie mai întâi să le cunoaștem. Din păcate, deseori nu suntem conștienți de ele. Nici măcar nevoile fizice nu ni le știm întotdeauna, altminteri nu ar trebui să mergem la nutriționist, să ne uităm la emisiuni despre sănătate sau să ne spună medicii să facem mișcare. În acest context, în acest articol ne propunem să explorăm cum putem conștientiza nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”

Needs are at the heart of our lives. Whether we are aware of it or not, they direct our actions. It is essential to pay attention to our needs because, as M. Rosenberg writes, "if we do not value our needs, others will not value them." To meet our needs, we must first know them. Unfortunately, we are often unaware of them. We don't always know our physical needs, otherwise we shouldn't go to the nutritionist, watch health shows or tell our doctors to exercise. In this context, in this article we aim to explore how we can become aware of personal needs through „MINDFULNESS" practices.

Cuvinte-cheie
nevoi, conştiinţă, mindfulness, nevoile emoționale, meditație, relaxare,

needs, consciousness, mindfulness, emotional needs, meditation, relaxation