Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
494 14
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-26 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.74 (32)
Коммерческое (торговое) право (1303)
SM ISO690:2012
ZAHARIA, Virginia, CIBUC, Angela. Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 57-63. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic

The research related to the perspectives of the execution of international commercial contracts through the prism of technological progress

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.11
CZU: 347.74

Pag. 57-63

Zaharia Virginia1, Cibuc Angela2
 
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

Progresele tehnologice și informatizarea societății contribuie rapid la schimbarea tuturor sferelor activității umane, actualmente relațiile comerciale internaționale au un impact majoritar asupra economiei mondiale, dezvoltarea acestora are loc cu un ritm deosebit de accelerat fapt care și generează anumite lacune din punct de vedere al legislației în acest domeniu. O importanță deosebită în dezvoltarea acestei sfere au avut-o mijloacele electronice de comunicare, devenind destul de populare în ultimele decenii, iar desfășurarea rapoartelor comerciale prin intermediul acestora nu au fost o excepție. În condițiile actuale, ca și instrument juridic fundamental în dreptul privat, contractul nu putea să se dezvolte separat de noile tehnologii impuse de evoluția societății spre lumea virtuală iar în tentativa de a se adapta mediului virtual, contractul a luat forma electronică.

Technological advances and the computerization of society rapidly contribute to the change of all spheres of human activity, currently international trade relations have a majority impact on the world economy, their development is taking place at a particularly accelerated pace, which generates certain gaps in terms of legislation in this area. Of particular importance in the development of this sphere was the electronic means of communication, becoming quite popular in recent decades, and the conduct of trade reports through them were no exception. Under the current conditions, as a fundamental legal instrument in private law, the contract could not develop separately from the new technologies imposed by the evolution of society towards the virtual world and in an attempt to adapt to the virtual environment; the contract took the electronic form.

Cuvinte-cheie
contract, internaţional, comercial, progres tehnologic, platformă de comerț, contract SMART, comert electronic,

contract, international, commercial, technological progress, trade platform, smart contract, e-commerce