Rolul actual al CJE ale UE în sistemul instituțional juridic al Uniunii Europene
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-28 13:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.6(4) (1)
Международный арбитраж. Международное судопроизводство (200)
SM ISO690:2012
TONCOGLAZ, Maxim. Rolul actual al CJE ale UE în sistemul instituțional juridic al Uniunii Europene. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 52-57. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Rolul actual al CJE ale UE în sistemul instituțional juridic al Uniunii Europene

The current role of the Court of Justice of the EU in the legal institutional system of the European Uniuon

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.10
CZU: 341.6(4)

Pag. 52-57

Toncoglaz Maxim
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

În cadrul acestui articol vom discuta rolul CJE pentru ordinea juridică a UE. Conceptul de principii generale ale dreptului are o mare importanță astăzi pentru aprofundarea procesului de integrare europeană, formarea și dezvoltarea dreptului UE în ansamblu. Un rol important în dezvoltarea și consolidarea acestuia revine Curții de Justiție a UE. Practica sa consecventă a condus la formarea însăși a conceptului dreptului UE și la recunoașterea principiilor sale generale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu numai că modelează conceptul, dar se asigură, de asemenea, că principiile generale ale dreptului sunt respectate de toate instituțiile Comunităților Europene și ale statelor membre, ceea ce, pe de o parte, contribuie la consolidarea legitimității Comunităților și a Uniunii și a sistemului lor juridic și, pe de altă parte, contribuie la o integrare mai dinamică.

In this article, we will discuss the role of the ECJ in the EU legal order. The concept of general principles of law is of great importance today for deepening the process of European integration, the formation and development of EU law as a whole. An important role in its development and consolidation lies with the EU Court of Justice. Its consistent practice has led to the formation of the very concept of EU law and the recognition of its general principles. The Court of Justice of the European Union not only models the concept, but also ensures that the general principles of law are respected by all the institutions of the European Communities and the Member States, which in turn contributes to strengthening the legitimacy of the Communities and of the Union and their legal system and, on the other hand, contributes to a more dynamic integration.

Cuvinte-cheie
Curtea de Justiție a UE, ordinea juridică a UE, structura organizatorică juridică a Uniunii Europene,

EU Court of Justice, EU legal order, legal organizational structure of the European Union