Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
388 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.2 (2)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (3819)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CIURCA, Victoria, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia. Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 356-360. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

CZU: 37.015.2

Pag. 356-360

Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. În rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora în procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea reușitei lor.

The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, strategii educaţionale, elevi, biologie.,

applicability, educational strategies, schoolchildren, Biology

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie">
<meta name="citation_author" content="Grigorcea Sofia">
<meta name="citation_author" content="Ciurca Victoria">
<meta name="citation_author" content="Nedbaliuc Boris">
<meta name="citation_author" content="Chiriac Eugenia">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 8, Vol.1">
<meta name="citation_firstpage" content="356">
<meta name="citation_lastpage" content="360">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/356-360_7.pdf">