Nume personale feminine devenite nume de familie
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-05 08:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.231/232 (1)
Балканские романские языки (1399)
SM ISO690:2012
OANCĂ, Teodor. Nume personale feminine devenite nume de familie. In: Philologia, 2021, nr. 1(313), pp. 35-53. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Nume personale feminine devenite nume de familie

Female First Names Converted into Surnames

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).03
CZU: 811.135.1’373.231/232

Pag. 35-53

Oancă Teodor
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

The current expression of the lineage in Romanian anthroponymy, resulting in a surname, is achieved by deriving the father’s name with the suffix -escu (Ion Marinescu = Ion son of Marin), by the mother’s name in the genitive case, with the agglutinate Genitive article (Ion Amariei), or by the personal name of the father or mother (Ana Dumitru, Ion Maria), which joins the child’s personal name. Female personal names became surnames when the decisive role in the family was attributed to the mother, with the children relating to her and not to the father. In these cases, the Act on Names from 1895 ratified the mother’s name as a last name. The Annex contains 146 surnames derived from feminine personal names, retained from the Romanian Anthroponymic database (BDAR), with a frequency of more than 100, structured according to regions and counties.

Exprimarea în prezent a filiației în antroponimia românească, rezultând un nume de familie, se realizează prin derivarea numelui tatălui cu sufixul -escu (Ion Marinescu = Ion fiul lui Marin), prin numele mamei în cazul genitiv, cu articolul genitival aglutinat (Ion Amariei), prin numele personal al tatălui sau al mamei (Ana Dumitru, Ion Maria), care se alătură numelui personal al copilului. Numele personale feminine au devenit nume de familie când rolul decisiv în familie a revenit mamei, copiii raportându-se la ea și nu la tată. Legea asupra numelui din 1895 a consacrat, în aceste cazuri, numele mamei ca nume de familie. În Anexă figurează 146 de nume de familie provenite de la nume personale feminine, reținute din Baza de date antroponimice a României (BDAR), cu frecvența mai mare de 100, exprimată pe regiuni și județe.

Cuvinte-cheie
feminine personal name, surname, anthroponymic frequencies,

nume personal feminin, nume de familie, frecvențe antroponimice