Beneficiile utilizării materialelor autentice în predarea-învăţarea limbii engleze medicale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
193 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 04:54
SM ISO690:2012
CAZAC, Viorica. Beneficiile utilizării materialelor autentice în predarea-învăţarea limbii engleze medicale. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, R, p. 745.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R, 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Beneficiile utilizării materialelor autentice în predarea-învăţarea limbii engleze medicale

Benefits of using authentic materials in teaching and learning english for medical purposes


Pag. 745-745

Cazac Viorica
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

Background. Authentic materials are an essential tool for teaching and learning Medical English, being a stimulus for both teachers and students. Although many studies have proven their effectiveness, few studies have been conducted on the benefits of authentic materials in terms of EMP teaching. Objective of the study. This study was aimed to bring ideas for improving the communication skills of medical students from the perspective of using authentic materials, which show a higher degree of interest and relevance, thus reflecting the student’s specific needs. Material and Methods. The study provided questionnaires, initial and final tests to identify the needs of medical students, as well as effective strategies in teaching-learning EMP via authentic materials. The positive effect of MA on students' motivation was studied, which was particularly based on their professional interests. Results. The obtained results allowed determining the lacks of the current teaching and learning process at the level of EMP curriculum, course or lesson. Moreover, the assessment of the students’ specific needs enabled to improve the teaching strategies, being adapted according to the students' interests. Systematic observations made, during the teaching process, led to an increased active participation among students, as well as a higher level of voluntary attention, motivation and interest, quality of homework assessment, academic success etc. Conclusion. This study might encourage EMP teachers to adopt using authentic materials as a new teaching approach, which is far more effective than the traditional methods, thus being further implemented within the university curriculum.

Introducere. Materialele autentice reprezintă o componentă esențială a unui curs de limbă engleză medicală, fiind un impuls nou atât pentru profesori, cât şi pentru studenți. Deși multe studii au dovedit eficienţa acestora, puține studii au examinat utilitatea materialelor autentice în contextul predării LEM. Scopul lucrării. Acest studiu oferă idei pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare a studenţilor medicinişti din perspectiva utilizării materialelor autentice, care prezintă un grad înalt de interes şi relevanţă, reflectând nevoile specifice ale studentului. Material și Metode. În cadrul studiului, au fost utilizate chestionare, teste iniţiale şi finale pentru identificarea nevoilor studenţilor medicinişti şi a strategiilor eficiente de predare-învăţare a LEM prin intermediul materialelor autentice. A fost studiat efectul pozitiv al MA asupra motivației cursanţilor, în contextul unei învățări bazate pe domeniul intereselor lor. Rezultate. Rezultatele obţinute au contribuit la determinarea lacunelor procesului actual de predare-învăţare a LEM la nivel de curriculum, curs sau lecţie. De asemenea, evaluarea necesităţilor specifice ale studenţilor, a dus la o îmbunătăţire a strategiilor didactice, adaptate conform intereselor studenţilor. Observările sistematice efectuate în cadrul orelor de studiere a limbii engleze medicale, prin valorificarea şi exploatarea materialelor autentice, au determinat un grad mai înalt de implicare activă a studenţilor, creşterea nivelului atenţiei voluntare, motivaţiei şi a interesului sporit, calitatea pregătirii sarcinilor pentru acasă, reuşita academică etc. Concluzii. Acest studiu poate încuraja profesorii EMP să adopte utilizarea materialelor autentice ca o abordare metodologică mult mai eficientă decât metodele tradiţionale folosite, fapt care va crea premise pentru implementarea MA în cadrul curriculumului universitar.

Cuvinte-cheie
medical students, authentic materials, EMP, ESP,

studenții mediciniști, materiale autentice, LEM, ESS