Valoarea diagnostică a potențialului simpatic cutanat evaluat la angrenarea forțată a maxilarelor la pacienții cu dereglări autonome
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
319 0
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor, FALA, Valeriu, MUNTEANU (IVANOV), Mihaela, BORDENIUC, Gheorghe, GRÎU, Corina, LITOVCENCO, Anatolii. Valoarea diagnostică a potențialului simpatic cutanat evaluat la angrenarea forțată a maxilarelor la pacienții cu dereglări autonome . In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, R, p. 713.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R, 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Valoarea diagnostică a potențialului simpatic cutanat evaluat la angrenarea forțată a maxilarelor la pacienții cu dereglări autonome

Diagnostic value of sympathetic skin responses determined by maximum voluntary jaw contraction in patients with autonomous disorders


Pag. 713-713

Lacusta Victor, Fala Valeriu, Munteanu (Ivanov) Mihaela, Bordeniuc Gheorghe, Grîu Corina, Litovcenco Anatolii
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2021


Rezumat

Background. There are various methods for determining the sympathetic skin responses, based on the electrical stimulation of various body regions, these being associated with an emotional anticipation stress, which influences the results of investigations in patients with autonomous suprasegmental disorders. Objective of the study. Comparative determination of the diagnostic value of the sympathetic skin responses in conditions of electrical stimulation and standardized maximum voluntary jaw contraction. Material and Methods. In this prospective analytical study, there were enrolled 45 patients (15 - cerebellar tumors in the postop period, 15 - facial myalgias, 15 - hyperactive bladder). There were determined the indices of Vein, Valkova questionnaires, sympathetic skin responses (Amax, mV) in various test conditions, with the analysis of the sensitivity (Se), specificity (Sp) and efficiency (Ef) of these methods. Results. Patients were diagnosed with autonomous suprasegmental clinical disorders of varying intensity. The Amax range was between 2.0 and 44 mV. The diagnostic value for percutaneous electrical stimulation: Se = 85%, Sp = 78%, Ef = 81.5%; for standardized maximum voluntary jaw contraction with cotton rolls between molars: Se = 94%, Sp = 90%, Ef = 92%. Conclusion. The determination of sympathetic skin responses in standardized conditions has a significant diagnostic value, it is performed in physiological conditions, in the absence of anticipation stress, thus optimizing the process of diagnosis and monitoring.

Introducere. Există diferite metode de determinare a potențialului cutanat simpatic, bazate pe stimularea electrică a diferitor regiuni corporale, metodele fiind asociate cu un stres emoțional de așteptare, care influențează rezultatele investigațiilor la pacienții cu dereglări autonome suprasegmentare. Scopul lucrării. Determinarea comparativă a valorii diagnostice a potențialului simpatic cutanat în condiții de stimulare electrică și angrenare forțată standardizată a maxilarelor. Material și Metode. În studiul prospectiv analitic au fost înrolați 45 de pacienți (15 – cu tumori cerebelare în perioada posteoperatorie, 15 – mialgii faciale, 15 – vezică hiperactivă). S-au determinat indicii chestionarelor Vein și Valkova, potențialului simpatic cutanat (Amax, mV) în diferite condiții de testare, cu analiza sensibilității (Se), specificității (Sp) și eficienței (Ef) metodelor studiate. Rezultate. Pacienții au prezentat dereglări clinice autonome suprasegmentare de diferită intensitate. Diapazonul Amax a fost între 2,0 și 44 mV. Valoarea diagnostică la stimularea electrică percutanată: Se = 85%, Sp = 78%, Ef = 81.5%; la angrenarea standardizată a maxilarelor cu rulouri între molari: Se = 94%, Sp = 90%, Ef = 92%. Concluzii. Determinarea potențialelor simpatice cutanate în condiții de standardizare are o valoare diagnostică semnificativă, se realizează în condiții fiziologice, în lipsa stresului emoțional de așteptare, astfel se optimizează realizarea procesului diagnostic și de monitorizare.

Cuvinte-cheie
sympathetic skin responses, diagnostic value,

potențiale simpatice cutanate, valoare diagnostică

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lacusta, V.N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Fala, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Munteanu (Ivanov), M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bordeniuc, G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Grîu, C.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Litovcenco, A.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'>Valoarea diagnostică a potențialului simpatic cutanat evaluat la angrenarea forțată a maxilarelor la pacienții cu dereglări autonome  </title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>sympathetic skin responses</subject>
<subject>diagnostic value</subject>
<subject>potențiale simpatice
cutanate</subject>
<subject>valoare diagnostică</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Background. There are various methods for determining the sympathetic skin responses, based on the electrical stimulation of various body regions, these being associated with an emotional anticipation stress, which influences the results of investigations in patients with autonomous suprasegmental disorders. Objective of the study. Comparative determination of the diagnostic value of the sympathetic skin responses in conditions of electrical stimulation and standardized maximum voluntary jaw contraction. Material and Methods. In this prospective analytical study, there were enrolled 45 patients (15 - cerebellar tumors in the postop period, 15 - facial myalgias, 15 - hyperactive bladder). There were determined the indices of Vein, Valkova questionnaires, sympathetic skin responses (Amax, mV) in various test conditions, with the analysis of the sensitivity (Se), specificity (Sp) and efficiency (Ef) of these methods. Results. Patients were diagnosed with autonomous suprasegmental clinical disorders of varying intensity. The Amax range was between 2.0 and 44 mV. The diagnostic value for percutaneous electrical stimulation: Se = 85%, Sp = 78%, Ef = 81.5%; for standardized maximum voluntary jaw contraction with cotton rolls between molars: Se = 94%, Sp = 90%, Ef = 92%. Conclusion. The determination of sympathetic skin responses in standardized conditions has a significant diagnostic value, it is performed in physiological conditions, in the absence of anticipation stress, thus optimizing the process of diagnosis and monitoring.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Introducere. Există diferite metode de determinare a potențialului cutanat simpatic, bazate pe stimularea electrică a diferitor regiuni corporale, metodele fiind asociate cu un stres emoțional de așteptare, care influențează rezultatele investigațiilor la pacienții cu dereglări autonome suprasegmentare. Scopul lucrării. Determinarea comparativă a valorii diagnostice a potențialului simpatic cutanat &icirc;n condiții de stimulare electrică și angrenare forțată standardizată a maxilarelor. Material și Metode. &Icirc;n studiul prospectiv analitic au fost &icirc;nrolați 45 de pacienți (15 &ndash; cu tumori cerebelare &icirc;n perioada posteoperatorie, 15 &ndash; mialgii faciale, 15 &ndash; vezică hiperactivă). S-au determinat indicii chestionarelor Vein și Valkova, potențialului simpatic cutanat (Amax, mV) &icirc;n diferite condiții de testare, cu analiza sensibilității (Se), specificității (Sp) și eficienței (Ef) metodelor studiate. Rezultate. Pacienții au prezentat dereglări clinice autonome suprasegmentare de diferită intensitate. Diapazonul Amax a fost &icirc;ntre 2,0 și 44 mV. Valoarea diagnostică la stimularea electrică percutanată: Se = 85%, Sp = 78%, Ef = 81.5%; la angrenarea standardizată a maxilarelor cu rulouri &icirc;ntre molari: Se = 94%, Sp = 90%, Ef = 92%. Concluzii. Determinarea potențialelor simpatice cutanate &icirc;n condiții de standardizare are o valoare diagnostică semnificativă, se realizează &icirc;n condiții fiziologice, &icirc;n lipsa stresului emoțional de așteptare, astfel se optimizează realizarea procesului diagnostic și de monitorizare.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>