Situația epidemiologică privind infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) în rândul lucrătorilor medicali în R. Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578.834.1-036.22-051(478) (1)
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки (274)
Вирусология (160)
SM ISO690:2012
DASCALOV, Alexandr. Situația epidemiologică privind infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) în rândul lucrătorilor medicali în R. Moldova. In: One Health and Risk Management. 2021, nr. 2, pp. 75-82. ISSN 2587-3458.
10/38045/ohrm.2021.2.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Situația epidemiologică privind infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) în rândul lucrătorilor medicali în R. Moldova

Epidemiological situation regarding the new type of coronavirus infection (COVID-19) among healthcare workers in the Republic of Moldova


DOI: 10/38045/ohrm.2021.2.10
CZU: 616.98:578.834.1-036.22-051(478)
Pag. 75-82

Dascalov Alexandr
 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2021


Rezumat

Introduction. The emergence of the new coronavirus (SARS-CoV-2) has led to a rapid spread of the novel infection (COVID-19) worldwide. Since February 1, 2021, to date, more than 103,989,900 cases and more than 2 million deaths have been reported globally. The infection incidence and death rate among medical staff worldwide, as well as in the Republic of Moldova continues to be very high, whereas the preventive measures to prevent infections among medical staff remains imperative. Material and methods. Data on morbidity, incidence, prevalence and mortality of COVID19 were analyzed and evaluated among healthcare workers, based on the selection of data from the digital information-epidemiological surveillance system of COVID-19 infection with SARS CoV-2 virus. The epidemiological methods (retrospective, prospective) recommended by WHO, CDC, ECDC were used. Results. Until 01.02.2021, the Republic of Moldova registered 153,371 cases of SARS-CoV2 infection among healthcare workers, of which 4,103 were doctors, 6,406 were nurses, 4,435 were auxiliary staff, and over 70 employees of medical institutions died. Conclusions. The share of infection cases among medical staff accounts for 9.45% out of the total number of infections and about 39.08% of infections were registered in Chisinau. Most cases were registered among nurses (41.7%), whereas female health workers are more frequently affected (80.4%), the ratio of female to male being of 4:1.

Introducere. Apariția noului coronavirus (SARS-CoV-2) a dus la o răspândire rapidă a infecției (COVID-19) în întreaga lume. Până la data de 01 februarie 2021, la nivel global au fost raportate peste 103.989.900 de cazuri și peste 2 milioane de decese. Ponderea de infectare și deces în rândul personalului medical din întreaga lume și în Republica Moldova continuă a fi una foarte mare, iar instituirea unor măsuri de prevenire a infectări personalului medical rămâne a fi imperios necesare. Material și metode. Au fost analizate și evaluate datele privind morbiditatea, incidența, prevalența și mortalitatea prin COVID-19 în rândul personalului medical, în baza selectării datelor din sistemul digital de supraveghere informațional-epidemiologic a infecției COVID-19 cu virusul SARS-CoV-2. Au fost folosite metode epidemiologice (retrospective, prospective) recomandate de OMS, CDC, ECDC. Rezultate. Republica Moldova până la data de 01.02.2021 a înregistrat 153 371 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 a lucrătorilor medicali, dintre care 4103 sunt medici, 6406 sunt asistenți medicali ,iar 4435 sunt personal auxiliar, iar peste 70 de angajați ai instituțiilor medico-sanitare au decedat. Concluzii. Ponderea cazurilor de infectare în rândul lucrătorilor medicali din numărul total de infectări constituie 9,45%, iar circa 39,08% de infectări sunt înregistrate în mun. Chișinău. Cele mai multe cazuri fiind înregistrate în rândul asistenților medicali (41,7%) și mai frecvent fiind afectați lucrătorii medicali de sex feminin (80,4%), raportul sexului feminin/masculin constituie 4:1.

Cuvinte-cheie
COVID19, SARS-CoV-2, infectiousness rate, incidence, prevalence, case incidence, Ratio, medical staff,

COVID-19, SARS-CoV2, rata de contagiozitate, incidenţă, prevalenţa, ponderea cazurilor, raport, personal medical