Hepatita virală E: actualități și perspective
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
120 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-15 17:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002-022.7:578.891 (2)
Заболевания пищеварительной системы. Болезнь пищеварительного тракта (1347)
Вирусология (242)
SM ISO690:2012
GUŢU, Veaceslav. Hepatita virală E: actualități și perspective. In: One Health and Risk Management. 2021, nr. 2(2), pp. 5-10. ISSN 2587-3458.
10/38045/ohrm.2021.2.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2(2) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Hepatita virală E: actualități și perspective

Hepatitis E: update and perspectives

DOI: https://doi.org/10/38045/ohrm.2021.2.01
CZU: 616.36-002-022.7:578.891

Pag. 5-10

Guţu Veaceslav
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2021


Rezumat

Introduction. There are approximately 20 million cases of HVE annually worldwide, leading to approximately 3.3 million symptomatic cases of acute hepatitis E. The WHO estimates that HEV caused approximately 44,000 deaths in 2015 accounting for 3.3% of mortality rate due to viral hepatitis. Material and methods. The study of 75 bibliographic sources was carried out. The scientific platforms EMBASE, PubMed, HINARI, data from the national libraries as well as international relevant reference data were thoroughly examined. Results. The present relevant study has highlighted important aspects of hepatitis E virus infection. Along with the improved living conditions and water quality standards, the latter being a disease-causing factor in the transmission of HEV, both the developed and developing countries are facing HEV, particularly in high-risk population groups, including people who are employed in pork-processing industry and beneficiaries of blood transfusions. Conclusions. The countries' capacity to detect and control this infection is limited, since it has not been included within the surveillance policies and programs yet. Risk factors associated with the epidemic process should be elucidated to provide and develop appropriate evidence-based measures to optimize the surveillance and control system in order to reduce the risk of contracting HEV and maintain favorable conditions for epidemiological safety.

Introducere. La nivel mondial, anual se înregistrează aproximativ 20 de milioane de cazuri de HVE, ducând la circa 3,3 milioane de cazuri simptomatice de hepatită acută E. OMS estimează că HVE a provocat aproximativ 44 000 de decese în 2015, reprezentând 3,3% din mortalitatea provocată de hepatitele virale. Material și metode. Au fost analizate 75 de surse bibliografice. Ca surse de date au servit platformele științifice Embase, PubMed, Hinari, fondurile bibliotecilor naționale, precum și documente de referință ale organizațiilor internaționale în domeniu. Rezultate. Studiile efectuate în acest sens au scos în evidență aspecte importante ale infecției cu virusul hepatitei E. Odată cu îmbunătățirea condițiilor de trai și cu eliminarea factorului hidric, ca agent de transmitere a HVE, țările dezvoltate, precum și unele în curs de dezvoltare se confruntă cu cazuri sporadice de HVE în anumite grupuri de populație cu risc sporit de infectare, acestea fiind persoane care au fost sau sunt angajate ale întreprinderilor de prelucrare a cărnii de porcine și beneficiari ai transfuziilor de sânge. Concluzii. Capacitățile de depistare a acestei infecții în multe țări sunt limitate, din cauza că infecția dată nu se regăsește în politicile și programele de supraveghere și de control. Elucidarea factorilor de risc, asociați procesului epidemic, ar face posibil definitivarea și elaborarea măsurilor adecvate, bazate pe dovezi privind optimizarea sistemului de supraveghere și de control, în vederea reducerii riscului de contractare a HVE și menținerii unei situații epidemiologice favorabile.

Cuvinte-cheie
hepatitis E, seroprevalence, routes of transmission, Hepatitis E virus, genotype, high-risk contingencies,

hepatita E, seroprevalenţa, căi de transmitere, virusul hepatitei E, genotip, contingente de risc