Particularitățile epilepsiei la femei
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
325 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-12 22:00
SM ISO690:2012
STOIANOV (CHITIC), Natalia, IUHTIMOVSCHI, Liliana, GROPPA, Liliana. Particularitățile epilepsiei la femei. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 375.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Particularitățile epilepsiei la femei

Particularities of epilepsy in women


Pag. 375-375

Stoianov (Chitic) Natalia, Iuhtimovschi Liliana, Groppa Liliana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2021


Rezumat

Background. Epilepsy is a neurological disease with an annual incidence rate of 40-70 per 100.000 population, affecting 0.5-1.0% of women of childbearing age. Epilepsy in women is a condition that involves issues related to fertility, contraception, pregnancy, menstrual cycle or menopause. Objective of the study. To study peculiarities of epilepsy in women in Moldova and to analyze the impact of the disease on their life and health. Material and Methods. We runned a retrospective study (medical records) of women consulted at National Center for Epileptology (2015-2020). Demographic data, diagnosis, clinical and paraclinical data, obstetric history, antiepileptic therapy, adherence and effectiveness of treatment, psychoneurological profile were analyzed. Results. We analysed 1688 patients, 77.3% of them on antiepileptic monotherapy. Standard Video EEG investigation in 48% was normal. In 11% of the women a correlation between the occurrence of seizures and the menstrual cycle was found. 108 out of 162 pregnant women did not present seizures during pregnancy; 3 has seizures during labor. Pregnant women with clinical remission at least 9 months to 1 year before pregnancy in 89% did not develop seizures. One case of congenital spina bifida malformation has been documented in a child born to mother on antiepileptic polytherapy. Conclusion. Women with epilepsy face challenges caused by the influences of hormonal changes on seizure activity and endocrine function. Antiepileptic drugs influence contraception, pregnancy/lactation. Mental health issues are common in women with epilepsy, affecting their health and social life.

Introducere. Epilepsia este o boală neurologică cu o rată anuală de incidență de 40-70 cazuri la 100.000 populație, survenind la 0,5-1,0% de femei cu vârstă reproductivă. Epilepsia la femei este o boală care implică aspecte legate de fertilitate, contracepție, perioada sarcinii, ciclul menstrual sau menopauză. Scopul lucrării. Studierea particularităților epilepsiei la femei în Republica Moldova și analiza impactului maladiei asupra vieții și sănătății lor. Material și Metode. Studiu retorspectiv al fișelor medicale a pacientelor consultate la Centrul Național de Epileptologie în anii 2015-2020. Au fost analizate datele demografice, clinice, anamneza obstetricală, datele paraclinice, terapia antiepileptică, aderența și eficacitatea tratamentului, profilul psihoneurologic. Rezultate. Au fost incluse în studiu 1688 de paciente cu diagnosticul de epilesie; 77,3% cu monoterapie antiepileptică. Rezultatele VideoEEG standard la 48% au fost normale. La 11% din femei s-a stabilit o corelare între survenirea crizelor și ciclul menstrual. Din 162 de femei însărcinate, 108 nu au manifestat crize pe perioada sarcinii; 3 au dezvoltat accese în timpul travaliului. 89% din gravidele cu remisie clinică de cel puțin 9 luni-1 an anterior sarcinii, nu au dezvoltat crize convulsive pe parcursul sarcinii. A fost documentat un caz de malformație congenitală de tip spina bifida la copilul născut de mama cu politerapie. Concluzii. Femeile cu epilepsie se confruntă cu provocări cauzate de modificările hormonale. Medicamentele antiepileptice influențează contracepția, sarcina/alăptarea, riscul efectelor teratogene asupra fătului. Problemele de sănătate mintală afectează viața socială și sănătatea femeilor cu epilepsie.

Cuvinte-cheie
epilepsie, femei, sarcină,

women, epilepsy, pregnancy