Moneda naţională a Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
160 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-11 01:41
SM ISO690:2012
BOLDUREANU, Ana. Moneda naţională a Republicii Moldova. In: Conspecte numismatice. Ediția 3, 11 octombrie 2013, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2013, pp. 37-44. ISBN 978-9975-71-451-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conspecte numismatice
Ediția 3, 2013
Sesiunea "Conspecte numismatice"
Chişinău, Moldova, 11 octombrie 2013

Moneda naţională a Republicii Moldova


Pag. 37-44

Boldureanu Ana
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-125632</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 3</cfVol>
<cfStartPage>37</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-71-451-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/125632</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Moneda naţională a Republicii Moldova</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11535</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11535</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11535-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Boldureanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>