Contribuții la cercetarea și validarea metodei de determinare a nicotinei și cotininei cu ajutprul gaz-cromatografiei cuplate cu mass-spectroscopia
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-13 09:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.12+54+001.891:615.12 (1)
Фармация. Аптечное дело (184)
Химия. Кристаллография. Минералогия (1988)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (1119)
SM ISO690:2012
ŞPAIUC, Doina, ŞPAC, Adrian, AGOROAEI, Luminiţa, PEREDELCU, Rodica, BUTNARU, Elena. Contribuții la cercetarea și validarea metodei de determinare a nicotinei și cotininei cu ajutprul gaz-cromatografiei cuplate cu mass-spectroscopia. In: Revista Farmaceutică a Moldovei , 2012, nr. 1-4, pp. 22-26. ISSN 1812-5077.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Farmaceutică a Moldovei
Numărul 1-4 / 2012 / ISSN 1812-5077

Contribuții la cercetarea și validarea metodei de determinare a nicotinei și cotininei cu ajutprul gaz-cromatografiei cuplate cu mass-spectroscopia

Contributions to the development and the validation of the method to determine the nicotine and cotinine by gascromatography coupled with mass spectrometry

CZU: 615.12+54+001.891:615.12

Pag. 22-26

Şpaiuc Doina12, Şpac Adrian1, Agoroaei Luminiţa1, Peredelcu Rodica3, Butnaru Elena1
 
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 Emergency Military Hospital, Iaşi,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2021


Rezumat

Nicotina şi cotinina sunt principalii markeri biotoxicologici ce se determină în intoxicaţiile acute şi cronice (tabagismul) la persoanele care fumează sau recurg la tratament substitutiv cu diferite produse farmaceutice pe bază de nicotină (chewing-gum, plasture, spray nazal, inhalator bucal, tablete sublinguale). Obiectivul acestui studiu a fost dezvoltarea şi validarea unei metode GC-MS de determinare a nicotinei şi cotininei din ser (metoda cu standard intern). Determinările au fost efectuate pe un cromatograf de gaze tip Agilent Technologies 7890A echipat cu coloană cromatografică DB5MS, 30 m x 0,25 mm, 0,25 mm. Detecţia s-a realizat prin spectrofotometrie de masă în modul SIM (m/z pentru nicotină: 84 pic de bază, 133 şi 162 pic molecular şi respectiv cotinină: 98 pic de bază, 118 şi 176 pic molecular cu temperatura sursei MSD de 230 °C şi cea a cvadrupolului MSD de 150°C). Metoda validată a fost liniară pe domeniul 1-500 ng/mL, selectivă, exactă şi precisă.

The nicotine and the cotinine are the main bio-toxicological markers that are determined in acute and chronic intoxication (tabagism) in people who smoke or use different substitution treatments based on nicotine (chewing-gum, patch, nasal spray, oral inhaler, sublingual tablet ). The objective of this study was to develop and validate a GC-MS method for nicotine and cotinine determination in serum (a method with an internal standard). Measurements were performed on a gas chromatograph Agilent Technologies 7890 equipped with a DB 5 MS chromatographic column ( 30 m x 0.25 mm, 0.25 mm film thickness). Detection was performed by mass spectrometry in SIM mode (m / z for nicotine: 84 basic peak, 133 and 162 molecular peak and m / z for cotinine: 98 basic peak, 118 and 176 molecular peak; the temperature of the MSD source was 230°C and that of the MSD qvadrupol was 150 ° C). The validated method was linear in the range 1-500 ng / mL, selective, accurate and precise.

Cuvinte-cheie
GC-MS, validare, nicotină, cotinină,

GC-MS, validation, nicotine, cotinine