Obezitatea asociată cu hipertensiunea arterială la femei și bărbați
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
77 0
SM ISO690:2012
MOTREAC, Cristina; PUIU, Irina. Obezitatea asociată cu hipertensiunea arterială la femei și bărbați. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 16-18 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2019, p. 145. ISBN 978-9975-82-148-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 16-18 octombrie 2019

Obezitatea asociată cu hipertensiunea arterială la femei și bărbați

Obesity associated with arterial hypertension in women and men


Pag. 145-145

Motreac Cristina, Puiu Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

Introducere. Evoluția impresionantă a excesului de greutate în toate țările lumii a creat o problemă majoră de sănătate publică și este definită ca o ,,epidemie globală”. Obezitatea reprezintă o anomalie metabolică caracterizată prin creșterea masei țesutului adipos consecutivă unui dezechilibru între aportul caloric și cheltuielile energetice, cu predominanța consecutivă a lipogenezei față de lipoliză, ceea ce determină un exces ponderal de peste 20% față de standartele recomandabile. Atît bărbații,cît și femeiile care au un IMC ≥30 kg/m2, au riscul de a dezvolta hipertensiune arterială, datorită sistemul renină-angiotensină care este implicat în dezvoltarea hipertensiunii prin intermediul a două sisteme, incluzând țesutul adipos și circulația.
Scopul lucrării. Studierea particularităților obezității la femei și bărbați și rolul acestora în declan-șarea hipertensiunii arteriale
Material și metode. Studiul efectuat pe 80 de pacienți internați în secția de cardiologie în decursul unui interval de 6 luni. Analizați 43 de femei și 37 de bărbați cu IMC ≥30 kg/m2, cu vîrsta cuprinsă între 40 și 70 de ani. Au fost analizate tensiunea arterială, indicele de masă corporală (IMC), circum-ferința abdominală, glicemia, colesterolul total, HDL-colesterol şi LDL, trigliceridele şi chestionare privind indicele capacităţii de muncă, epuizarea emoţională şi oboseala subiectivă.
Rezultate. HTA gr. I 0%. HTA gr. II 37% (30 f) vs. 28% (35 b). HTA gr. III 16% (5 f) vs. 12% (9 b).
Concluzii. (1) Hipertensiunea s-a asociat semnificativ cu sexul femenin, indicele masei corporale ≥30 kg/m2, obezitatea abdominală, colesterol total ≥200 mg/dl, LDL-C ≥129 mg/dl și trigliceridele ≥ 150 mg/dl. (2) Hipertensiunea de grad II prevalează atît la femei, cît și la bărbați.Introduction. The impressive evolution in view of obesity worldwide has triggered a major public health problem defined as: ,,global epidemy”. Obesity stands for a metabolic anomaly characterised through the increase of fatty tissue mass consecutive of an unbalance between caloric contribution and energy loss, with a consecutive predominance of lipogenesis to lipolysis, which, at this point determines a ponderal excess of over 20% in terms of required standards. Both men and women who have an BMI ≥30 kg/m2, are put at risk of developing arterial hypertension, due to angiotensin renin system involved in the development of hypertension via two systems, regarding the fatty tissue and circulation.
Objective of the study. The study of obesity characteristics in both women and men as well as its role in the arterial hypertension outburst.
Material and methods. The study was carried out on 80 patients admitted in cardiology department over a period of 6 month interval. There were analysed 43 women and 37 men with BMI ≥30 kg/m2, aged between 40 and 70 years. There were assessed: arterial blood pressure, body mass index (BMI), abdominal circumference, glycemia, total cholesterol, LDL and HDL-cholesterol, triglycerides and questionnaires related to work ability index, emotional weariness as well as subjective fatigue.
Results. HTA gr. I 0%. HTA gr. II 37% (30 f) vs 28% (35 m). HTA gr. III 16% (5 f) vs 12% (9 m).
Conclusions. (1) Hypertension is being considerably associated to females, body mass index ≥30 kg/m2, abdominal obesity, total cholesterol ≥200 mg/dl, LDL-C ≥129 mg/dl and triglycerides ≥150 mg/dl. (2) 2nd stage hypertension prevails both in women and men.Cuvinte-cheie
obezitate, hipertensiune arterială, indicele masei corporale,

obesity, arterial hypertension, body mass index