Studierea istoriei locale prin intermediul strategiilor de învățare atractive proiectele etwinning
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
181 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-13 17:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.894(498.3) (1)
Воспитание. Обучение. Образование (10808)
SM ISO690:2012
LUTENCU, Svetlana. Studierea istoriei locale prin intermediul strategiilor de învățare atractive proiectele etwinning. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii. Vol. 2, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 49-53. ISBN 978-9975-76-319-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021

Studierea istoriei locale prin intermediul strategiilor de învățare atractive proiectele etwinning

CZU: 372.894(498.3)

Pag. 49-53

Lutencu Svetlana
 
Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2021