Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
296 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-15 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.72/73+347.9](478) (1)
Государственное право. Конституционное право. Административное право (2860)
Гражданское процессуальное право. Судоустройство (834)
SM ISO690:2012
GAVRILENCO, Natalia. Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 66-71. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

CZU: [342.72/73+347.9](478)

Pag. 66-71

Gavrilenco Natalia
 
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare">
<meta name="citation_author" content="Gavrilenco Natalia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Cunoașterea -  suport al integrării sociale">
<meta name="citation_firstpage" content="66">
<meta name="citation_lastpage" content="71">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/MR_2020_pp66-71.pdf">