Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
258 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-15 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.72/73+347.9](478) (1)
Государственное право. Конституционное право. Административное право (2650)
Гражданское процессуальное право. Судоустройство (774)
SM ISO690:2012
GAVRILENCO, Natalia. Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 66-71. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

CZU: [342.72/73+347.9](478)

Pag. 66-71

Gavrilenco Natalia
 
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021