Interculturalitatea – element important al educației
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
250 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-07 16:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.035 (107)
Воспитание. Обучение. Образование (11029)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Simion. Interculturalitatea – element important al educației. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 47-59. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Interculturalitatea – element important al educației

CZU: 37.035

Pag. 47-59

Roşca Simion
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021