Traseul european al Republicii Moldova: evoluția sistemului politic în perioada de tranziție
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
331 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-07 20:33
SM ISO690:2012
STEPANIUC, Victor. Traseul european al Republicii Moldova: evoluția sistemului politic în perioada de tranziție. In: Managementul public al programelor europene, 10 iunie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2016, pp. 58-75. ISBN 978-9975-56-241-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul public al programelor europene 2016
Conferința "Managementul public al programelor europene"
Chişinău, Moldova, 10 iunie 2016

Traseul european al Republicii Moldova: evoluția sistemului politic în perioada de tranziție


Pag. 58-75

Stepaniuc Victor
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2021


Rezumat

Transformările și modernizarea după modelul occidental în perioada de tranziție în Republica Moldova, precum și în mai multe din țările CSI au reusit doar parțial, îndeosebi în domeniul reformelor politice. Elitele politice din Republica Moldova au reorganizat sistemul politic , aplicînd o modernizare dupa modelul democrației parlamentare și pluripartidiste occidentale. Reformarea economiei însă a decurs haotic, deoarece nu au existat concepții teoretice, confirmate de practică, despre evoluția unui stat “socialist” spre “democrație”, iar sistemul politic în mare parte nu a funcționat conform rigorilor occidentale și așteptărilor populației, îndeosebi din cauza slabelor competențe ale elitelor politice, care s-au perindat la guvernare. Guvernările din Republica Moldova au fost incapabile să recunoască eșecurile social-economice și consecințele grave ale reformelor economice, nu au avut competența să corecteze cursul reformelor și să reducă costurile sociale ale reorganizării social-economice.

The transformations and modernization after the occidental model during the Transition in the Republic of Moldova, as well as in many other CSI states, have succeeded only partially, especially when we speak about political reforms. Moldovan political elites have reorganized the political system, applying a modernization guided by the model of occidental multiparty parliamentary democracy. But reforming the economy went chaotic, since there were no theoretical conceptions, confirmed by practice, about the evolution of a "socialist" state to "democracy" and the political system has not functioned largely according to occidental standards and people’s expectations, especially because of the incompetent political elites, that alternated in the Government. Moldovan governments were unable to recognize their socio-economic failures and the negative consequences of economic reforms, they were not able to correct the course of reforms and to minimize the social costs of economic reorganization.

Cuvinte-cheie
sistem politic, stabilitate politică, perioadă de tranziție, reformare, elite politice, regim prezidențial de guvernare, eficienţă, modernizare, integrare europeană,

political system, political stability, Transition period, reform, the political elite, political power, efficiency, modernization, European integration