Administrația publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienței României și integrării europene
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
170 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-14 22:55
SM ISO690:2012
CUŞNIR, Valeriu. Administrația publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienței României și integrării europene. In: Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova. 15 februarie 2018, Chişinău. Chişinău: Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”, 2018, pp. 102-129. ISBN 978-9975-53-946-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova 2018
Conferința "Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova"
Chişinău, Moldova, 15 februarie 2018

Administrația publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienței României și integrării europene


Pag. 102-129

Cuşnir Valeriu
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2021


Rezumat

Implementarea normelor europene în materie de democrație, stat de drept, bună guvernare, justiție, combaterea corupției și dezvoltarea economică are repercusiuni și asupra sferei de administrare, astfel încât asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană implică reformarea administrației publice, promovarea integrității, descentralizarea și sporirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. În acest context, apare necesitatea unui management efi cient al resurselor umane și ridicarea nivelului califi cării funcționarilor publici, or doar o administraţie publică competentă este capabilă să presteze servicii de calitate și să asigure drepturi și interese legitime ale cetățenilor.