Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
379 0
SM ISO690:2012
ŞTEFANEŢ, Mihail; GLOBA, Lilian. Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 210-212. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om

Pag. 210-212

Ştefaneţ Mihail, Globa Lilian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Totalitatea nodulilor limfoizi ai cordonului spermatic şi ai tunicilor testiculului formează un sistem imunitar unic al glandei genitale. Ei se afl ă în joncţiune prin intermediul reţelelor limfatice, arteriale şi prin ramifi caţiile nervoase. Nodulii limfoizi ai complexului funiculotesticular reprezintă un focar suplimentar de limfopoeză şi constituie prima barieră a protecţiei imune, care efectuează controlul imun al sângelui care circulă prin testicul.

All lymphoid nodes of the spermatic cord and testicular coats form a unique immune system of genital gland. They are in junction with lymphatic and blood vessels networks and nerve branches. Lymphoid nodes of the funiculotesticular complex represent an additional source of lymphopoesis and constitute the fi rst barrier of testicular immune protection.

Совокупность лимфоидных узелков семенного канатика, и туники яичка образуют уникальную иммунную систему половых желез. Они находятся во взаимосвязи через лимфатическую, артериальные сети и нервные разветвления. Лимфоидные узелки фуникулотестикулярного комплекса являются дополнительным источником лимфопоэза и первым барьером иммунной защиты, осуществляющим иммунный контроля кровотока в яичке.