Mircea Eliade. Conceptul de „hermeneutică creatoare”
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
627 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-17 00:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
801.73:165 (3)
Вспомогательные филологические дисциплины (74)
Логика. Эпистимология. Теория познания. Методология и логика науки (158)
SM ISO690:2012
BOBÂNĂ, Gheorghe. Mircea Eliade. Conceptul de „hermeneutică creatoare”. In: Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane: Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale, 19-20 noiembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2020, Ediția a 4-a, pp. 46-47. ISBN 978-9975-152-62-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a, 2020
Conferința "Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane"
Chişinău, Moldova, 19-20 noiembrie 2020

Mircea Eliade. Conceptul de „hermeneutică creatoare”

Mircea Eliade. The concept of „creative hermeneutics”

CZU: 801.73:165

Pag. 46-47

Bobână Gheorghe
 
Institutul de Istorie
 
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2021


Rezumat

Conform concepției lui Mircea Eliade, înţelegerea religiilor exotice şi arhaice ar impulsiona în chip semnificativ dialogul cultural cu reprezentanţii acestora. Istoricul religiilor ar accede la o cunoaştere mai profundă a omului şi pe temelia aceasta ar putea dezvolta, la scară mondială, un nou umanism. Conceptul de „hermeneutică creatoare” este definit de Eliade drept o „metodologie (a modului) de a proceda”. În istoria religiilor, hermeneutica se relevă ca o operaţie complexă de a înțelege şi interpreta „faptele religioase”. Hermeneutica poate fi comparată cu o descoperire ştiinţifică sau tehnologică. O „hermeneutică creatoare” dezvăluie semnificaţii nesesizate sau le scoate în relief.

According to Mircea Eliade’s conception, understanding exotic and archaic religions would significantly boost cultural dialogue with their representatives. The history of religions would gain a deeper knowledge of man and on its foundation, it could develop, on a global scale, a new humanism. The concept of „creative hermeneutics” is defined by Eliade as a „methodology (of how) to proceed”. In the history of religions, hermeneutics is revealed as a complex operation to understand and interpret „religious facts”. Hermeneutics can be compared to a scientific or technological discovery. A „creative hermeneutics” discloses elusive meanings or highlights them.

Cuvinte-cheie
hermeneutică, interpretare, religie, dialog cultural, umanism,

hermeneutics, interpretation, religion, cultural dialogue, humanism