Câteva observații despre Cezareea Palestinei în secolul al treilea (P. CHR.): școli și interpretare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
459 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-30 00:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(569.5):37”III” (1)
История Азии (12785)
История Древнего мира. Древняя история (46719)
SM ISO690:2012
MURARU, Adrian. Câteva observații despre Cezareea Palestinei în secolul al treilea (P. CHR.): școli și interpretare. In: Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane: Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale, 19-20 noiembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2020, Ediția a 4-a, p. 43. ISBN 978-9975-152-62-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a, 2020
Conferința "Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane"
Chişinău, Moldova, 19-20 noiembrie 2020

Câteva observații despre Cezareea Palestinei în secolul al treilea (P. CHR.): școli și interpretare

Some notes on the Caesarea Maritima of the third century AD: schools and interpretion

CZU: 94(569.5):37”III”

Pag. 43-43

Muraru Adrian
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2021


Rezumat

Articolul prezintă, mai întâi, contextul afirmării mai multor școli interpretative în Cezareea Palestinei, în secolul al treilea p.Chr., descriind circumstanțe politice, sociale, culturale, religioase. Sunt înfățișate apoi școlile exegetice a căror existență este confirmată de mărturii scrise (mozaice, creștine). Textul se încheie cu o discuție despre interpretările oferite în aceste școli, oferind câteva exemple de exercițiu hermeneutic aplicate aceleiași scrieri.

This study presents the context of the presence of several interpretive schools in Caesarea Maritima, in the third century AD, describing political, social, cultural, religious circumstances. Then are presented the exegetical schools whose existence is confirmed by written testimonies (Jewish, Christian). The text ends with a discussion of the interpretations offered in these schools, offering some examples of hermeneutic exercise applied to the same writing.

Cuvinte-cheie
Cezareea Palestinei, scoli, interpretare, Origen, rabini,

Caesarea Maritima, schools, interpretation, Origen, rabbis