Greeting letter from the editor – in – chief – Drd. Potapenco Roman
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
648 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-15 10:59
SM ISO690:2012
POTAPENCO, Roman. Greeting letter from the editor – in – chief – Drd. Potapenco Roman. In: Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, 2020, nr. 2, p. 8. ISSN 2587-3709.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3709

Greeting letter from the editor – in – chief – Drd. Potapenco Roman


Pag. 8-8

Potapenco Roman
 
Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
 
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-119886</doi_batch_id>
<timestamp>1713605184</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine</full_title>
<issn media_type='print'>25873709</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Greeting letter from the editor &ndash; in &ndash; chief &ndash; Drd. Potapenco Roman</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Roman</given_name>
<surname>Potapenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>8</first_page>
<last_page>8</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>